FŐOLDAL
Az értekezleten Kovács Csaba vezérigazgató adott tájékoztatást az ez évi szakmai feladatokról, célkitűzésekről, majd Dobai Sándor elnök tartott beszámolót az Egyesület várható szervezeti és társadalmi tevékenységéről, azok megvalósításához szükséges szabályozók bevezetéséről.

A szervezet hatékonyabb működése, valamint a csoportok közötti szakmai feladatok összehangolása és azok eredményesebb végrehajtása érdekében a vezetőség Lajtár Attilát vezérigazgató-helyettessé, míg Magyar Erzsébetet az Egyesület titkárság vezetőjévé nevezte ki.

A kinevezések ismertetése után az elnök örömmel számolt be és adott rövid történeti áttekintést a 15 éve működő Veszélyhelyzeti és Katasztrófa Információs Szolgálat (EDIS) múltjáról, jelenéről és a határon túli sikereiről. A jubileumi évforduló kapcsán Böszörményi Zsolt szolgálatvezető részére külföldön is elismert
munkájáért oklevelet adott át.

Több mint egy évtizeden át végzett munkaügyi, bérszámfejtői, személyügyi feladatainak lelkiismeretes és precíz ellátásáért Szabó Ágnes humánpolitikai munkatárs, elnöki elismerő oklevelet vehetett át.

Az elnök gratulált és megköszönte a kinevezettek és elismertek példaértékű munkáját, majd elmondta, hogy a vezetőség ez évben minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet a teljesítményértékelésre, a kreatív ötletek megvalósítására, amely meghatározó lesz a béren felüli juttatások mértékére is.

„Társadalmi szerepvállalásunkat hazai és külföldi partnereinkkel összefogva továbbra is kizárólag jól működő menedzsmenttel, profi munkával, innovatív közös gondolkodással lehet, és kell teljesíteni!” – mondta zárszavában az elnök.
A második nap a megyei igazgatóságok azon I. Félévre tervezett programjainak egyeztetésével indult, melyek megvalósításában várhatóan az Egyesület is részfeladatokat vállal.

A feladategyeztetés után Tanai Csilla Fejér, Sinka Zoltán Bács-Kiskun és Poczok István Somogy megyei titkár tartottak egymásra épülő szakmai tájékoztatókat, amelyek középpontjában a katasztrófavédelmi gyakorlatok, valamint a társszervek közös lakosságtájékoztató tevékenységének hatékonyabb támogatása állt.

A jubileumi rendezvény záró moduljában a megtárgyalt témakörökkel összefüggésben négyszer öt fős csoportok alakítására került sor. A megyei sajátosságokra is figyelemmel a résztvevők összefoglalták, majd további javaslatokat tettek a közös feladatrendszer hatékonyabb végrehajtása érdekében.

A két napos értekezlet célja teljesült, hiszen lehetőséget biztosított az innovatív gyakorlatok, új módszerek kidolgozására, a szakmai tapasztalatok cseréjére.
A titkári értekezletet Pető Tibor főtitkár nyitotta meg, majd az új titkárok bemutatkozása után Dobai Sándor elnöki évértékelőjével, valamint a 2019. évi Munkatervben ütemezett rendezvények, programok ismertetésével folytatódott.

Tájékoztatójában kiemelte a közösen megvalósított szervezetei és szakmai programokat, megköszönte a megyei titkárok közreműködését és az elmúlt évi taggyűlések szervezését, azok sikeres lebonyolítását. Röviden ismertette a szakmai partnerekkel közös ez évi programsorozatot, a tervezett dunai és balatoni fejlesztéseket, azok várható eredményeit.

Az elnök elmondta, hogy: „Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a vízi- és közúti közlekedés biztonság, a baleset, illetve a tűzmegelőzési prevenciós lakosságtájékoztatás erősítésére, az együttműködő partnerek szakmai tevékenységének támogatására. A hosszútávú, értékteremtő együttműködés alapját a partnerekkel megújított szerződések és együttműködési megállapodásokban foglalt kötelezettségek,
vállalások korszerű, innovatív megoldásokkal történő teljesítése, megvalósítása képezi.”

A jubileumi rendezvényen Heizler György, az MTSZ Kommunikációs Bizottság vezetője, valamint Dr. Endrődi István, az MPVSZ elnöke kiemelten fontosnak, példaértéűnek ítélték az országos szervezetek közötti szakmai együttműködést. A közös összefogást igénylő feladatok ismertetése után köszönetüket
fejezték ki az Egyesület altal nyújtott támogatásokért.

A napirend szerint Rácz Krisztán Pest megyei titkár, majd Dr. Várhalmi Miklós infokommunikációs mérnök szakmai előadásaira került sor. Az előadók a katasztrófavédelmi szakemberek kárhelyszíni tevékenységének további támogatási, illetve az ABSONIC számítógépes beszédfeldolgozó szoftver széles körű alkalmazási lehetőségeit mutatták be.

A szakmai konzultáción Tanka László, a BM OKF Informatikai Főosztály vezetője tartott tájékoztatót az informatikai biztonsági rendszerekkel kapcsolatban. Előadásában felhívta a figyelmet a magán és vállalati információk sérülékenységére, azok biztonságos tárolási lehetőségeire. Előadásában kiemelte az
információ védelem és a megbízható működés érdekében a rendszeres biztonsági vizsgálatok fontosságát.

Az első nap végén Bartók Péter, a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese értékelte az Egyesület és tagszervezeteinek szervezet fejlesztési, valamint a közfeladat átvállalásból adódó szakmai tevékenységét.

„Az Egyesület fennállása óta az előre mutató, innovatív megoldások keresésére és azok megvalósítására helyezte a hangsúlyt. Az országos szervezet megbízható stratégiai partnerségen alapuló, korrekt, közösen megvalósítható vállalásaival megyei tagszervezetein keresztül támogatja a katasztrófavédelmi feladatok ellátását. Közhasznú tevékenységének legnagyobb hozzáadott értéke a folyamatos innováció, és a többoldalú szakmai konzultáció, amely a titkári értekezletek, szakmai találkozók létjogosultságát is
bizonyítja.” - mondta az első szakmai nap zárása alkalmával a főigazgató-helyettes.
Dobai Sándor elnök visszaemlékezésében a CB rádiózás hőskorától folyamatosan megújuló Egyesület
napjainkban is tartó szervezeti és szakmai fejlődésének szakaszairól, a társadalmi szerepvállalás fontosságáról beszélt.

A „cégek” közötti összekötő kapocs már a kezdetektől az infokommunikáció volt. A partnerek és az ügyfelek igényeinek és céljainak megvalósítása mindkét részről a hosszútávon fenntartható fejlődést és az egyre szélesebb együttműködési kapcsolatrendszert biztosította.

Az Egyesület szervezeti és egymásra épülő szakmai feladatait 80 fős jól összefogott, hatékonyan együttműködő kollektíva látja el. Mára közhasznú országos szervezetként közfeladat átvállalás keretében működik együtt és támogatja a kiemelt stratégiai partnerek tevékenységét.

Dobainé Tar Zsuzsanna ügyvezető és Dobai Sándor elnök a stabil, jól dolgozó és megbízható munkatársak hosszú éveken át tartó helytállását megköszönve közösen adták át az elismeréseket.

A jeles évfordulón 3 fő 5 éves, 4 fő 10 éves, 1 fő 15 éves és 3 fő 20 éves letöltött munkaviszony után vehette át az elismerő okleveleket.

A vezetőség nevében köszönjük kitartó és értékteremtő munkájukat!
Az Európa hajón került megrendezésre a Magyar Hajózási Országos Szövetség Hajós Bálja, ahol az ünnepélyes megnyitót követően Dr. Völner Pál, a MAHOSZ elnöke, Dobai Sándor, szervezetünk elnöke számára több évtizedes munkája elismeréséül „A Magyar Hajózásért Érdemérmet” adományozta.

Mint Dr. Völner Pál beszédében elmondta, „Az Egyesület a Magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások fokozása érdekében hosszú évek óta működik együtt partnereivel. A projektpartnerekkel közösen megvalósított jelenlegi rendszer funkcionalitása nagymértékben kiszélesedett. A kibővült
korszerű szolgáltatások a biztonságosabb hajózás mellett, a hatósági feladatok eredményesebb ellátását
is támogatják.”

Szervezetünk a jövőben is elkötelezetten kívánja végezni a magyar folyami hajózás érdekében tett fejlesztéseket, hogy a Duna, mint nemzetközi víziút a lehető legkorszerűbb technológiák felhasználásával Európa legbiztonságosabb folyója legyen.
Dr. Terdik Tamás rendőr ezredes, Budapest rendőrfőkapitánya Nemzeti ünnepünk március 15-e alkalmából, Kutasi Gyögy szolgálatvezető részére Budapestért Emlékplakettet adományozott.

Az ünnepségen a Budapesti Rendőr-főkapitányság állományába tartozó munkatársak mellett, azon együttműködő partnerek tagjai részesültek dicséretben és jutalomban, akik szakterületükön végzett kimagasló helytállásukkal, a rendőrséggel való példás együttműködésükkel, hosszú évek óta a Főváros közbiztonságát elhivatottan szolgálják.

Egyesületünk 1996 óta üzemelteti a Duna Folyami Információs Szolgáltatásait közvetítő NAVINFO diszpécserszolgálatát. A szakmai csoport összefogott vezetését, irányítását már a 2002. évtől Kutasi György látja el. A szolgálat tagjai felkészült, magasszintű szakmai tapasztalattal, több évtizedes dunai hajóvezetői gyakorlattal és ami a legfontosabb naprakész, a Dunára vonatkozó hajózói vonalismerettel rendelkeznek.

Egyesületünk hosszú évek óta küldetésének tekinti a vízibiztonság fokozásában és a dunai rendezvények
biztosításában résztvevő állami szervekkel való szakmai együttműködést, melynek sikerességét és hatékonyságát ezen magasszintű elismerés is méltó módon jelképezi.

Az elismerésért gratulálunk Kutasi Györgynek a NAVINFO diszpécserszolgálat rangidős tisztjének, egyben
köszönetünket fejezzük ki hogy munkájával ismertebbé, elismertebbé tette egyesületünk közhasznú
tevékenységét.
Apparátusi évindító értekezlet
Új alternatív megoldások
Jubileumi titkári értekezlet
Törzsgárda elismeréseket adtak át vezetőink
Szakmai elismerés az Egyesület tevékenységéért
Elismerés nemzeti ünnepünk alkalmából
2019-01-18
2019-02-22
2019-02-21/22
2019-02-28
2019-03-09
2019-03-14
HÍREK
7
6
5
4
3
2
1
8
9
10
FŐOLDAL
Az értekezleten Kovács Csaba vezérigazgató adott tájékoztatást az ez évi szakmai feladatokról,
célkitűzésekről, majd Dobai Sándor elnök tartott beszámolót az Egyesület várható szervezeti és társadalmi
tevékenységéről, azok megvalósításához szükséges szabályozók bevezetéséről.

A szervezet hatékonyabb működése, valamint a csoportok közötti szakmai feladatok összehangolása és
azok eredményesebb végrehajtása érdekében a vezetőség Lajtár Attilát vezérigazgató-helyettessé, míg
Magyar Erzsébetet az Egyesület titkárság vezetőjévé nevezte ki.

A kinevezések ismertetése után az elnök örömmel számolt be és adott rövid történeti áttekintést a 15 éve
működő Veszélyhelyzeti és Katasztrófa Információs Szolgálat (EDIS) múltjáról, jelenéről és a határon túli
sikereiről. A jubileumi évforduló kapcsán Böszörményi Zsolt szolgálatvezető részére külföldön is elismert
munkájáért oklevelet adott át.

Több mint egy évtizeden át végzett munkaügyi, bérszámfejtői, személyügyi feladatainak lelkiismeretes és
precíz ellátásáért Szabó Ágnes humánpolitikai munkatárs, elnöki elismerő oklevelet vehetett át.

Az elnök gratulált és megköszönte a kinevezettek és elismertek példaértékű munkáját, majd elmondta,
hogy a vezetőség ez évben minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet a teljesítményértékelésre, a kreatív
ötletek megvalósítására, amely meghatározó lesz a béren felüli juttatások mértékére is.

„Társadalmi szerepvállalásunkat hazai és külföldi partnereinkkel összefogva továbbra is kizárólag jól
működő menedzsmenttel, profi munkával, innovatív közös gondolkodással lehet, és kell teljesíteni!” –
mondta zárszavában az elnök.
A második nap a megyei igazgatóságok azon I. Félévre tervezett programjainak egyeztetésével indult,
melyek megvalósításában várhatóan az Egyesület is részfeladatokat vállal.

A feladategyeztetés után Tanai Csilla Fejér, Sinka Zoltán Bács-Kiskun és Poczok István Somogy megyei
titkár tartottak egymásra épülő szakmai tájékoztatókat, amelyek középpontjában a katasztrófavédelmi
gyakorlatok, valamint a társszervek közös lakosságtájékoztató tevékenységének hatékonyabb támogatása
állt.

A jubileumi rendezvény záró moduljában a megtárgyalt témakörökkel összefüggésben négyszer öt fős
csoportok alakítására került sor. A megyei sajátosságokra is figyelemmel a résztvevők összefoglalták, majd
további javaslatokat tettek a közös feladatrendszer hatékonyabb végrehajtása érdekében.

A két napos értekezlet célja teljesült, hiszen lehetőséget biztosított az innovatív gyakorlatok, új módszerek
kidolgozására, a szakmai tapasztalatok cseréjére.
A titkári értekezletet Pető Tibor főtitkár nyitotta meg, majd az új titkárok bemutatkozása után Dobai
Sándor elnöki évértékelőjével, valamint a 2019. évi Munkatervben ütemezett rendezvények, programok
ismertetésével folytatódott.

Tájékoztatójában kiemelte a közösen megvalósított szervezetei és szakmai programokat, megköszönte a
megyei titkárok közreműködését és az elmúlt évi taggyűlések szervezését, azok sikeres lebonyolítását.
Röviden ismertette a szakmai partnerekkel közös ez évi programsorozatot, a tervezett dunai és balatoni
fejlesztéseket, azok várható eredményeit.

Az elnök elmondta, hogy: „Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a vízi- és közúti közlekedés biztonság, a
baleset, illetve a tűzmegelőzési prevenciós lakosságtájékoztatás erősítésére, az együttműködő partnerek
szakmai tevékenységének támogatására. A hosszútávú, értékteremtő együttműködés alapját a
partnerekkel megújított szerződések és együttműködési megállapodásokban foglalt kötelezettségek,
vállalások korszerű, innovatív megoldásokkal történő teljesítése, megvalósítása képezi.”

A jubileumi rendezvényen Heizler György, az MTSZ Kommunikációs Bizottság vezetője, valamint Dr.
Endrődi István, az MPVSZ elnöke kiemelten fontosnak, példaértéűnek ítélték az országos szervezetek
közötti szakmai együttműködést. A közös összefogást igénylő feladatok ismertetése után köszönetüket
fejezték ki az Egyesület altal nyújtott támogatásokért.

A napirend szerint Rácz Krisztán Pest megyei titkár, majd Dr. Várhalmi Miklós infokommunikációs mérnök
szakmai előadásaira került sor. Az előadók a katasztrófavédelmi szakemberek kárhelyszíni
tevékenységének további támogatási, illetve az ABSONIC számítógépes beszédfeldolgozó szoftver széles
körű alkalmazási lehetőségeit mutatták be.

A szakmai konzultáción Tanka László, a BM OKF Informatikai Főosztály vezetője tartott tájékoztatót az
informatikai biztonsági rendszerekkel kapcsolatban. Előadásában felhívta a figyelmet a magán és vállalati
információk sérülékenységére, azok biztonságos tárolási lehetőségeire. Előadásában kiemelte az
információ védelem és a megbízható működés érdekében a rendszeres biztonsági vizsgálatok fontosságát.

Az első nap végén Bartók Péter, a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese értékelte az Egyesület és
tagszervezeteinek szervezet fejlesztési, valamint a közfeladat átvállalásból adódó szakmai tevékenységét.

„Az Egyesület fennállása óta az előre mutató, innovatív megoldások keresésére és azok megvalósítására
helyezte a hangsúlyt. Az országos szervezet megbízható stratégiai partnerségen alapuló, korrekt, közösen
megvalósítható vállalásaival megyei tagszervezetein keresztül támogatja a katasztrófavédelmi feladatok
ellátását. Közhasznú tevékenységének legnagyobb hozzáadott értéke a folyamatos innováció, és a
többoldalú szakmai konzultáció, amely a titkári értekezletek, szakmai találkozók létjogosultságát is
bizonyítja.” - mondta az első szakmai nap zárása alkalmával a főigazgató-helyettes.
Dobai Sándor elnök visszaemlékezésében a CB rádiózás hőskorától folyamatosan megújuló Egyesület
napjainkban is tartó szervezeti és szakmai fejlődésének szakaszairól, a társadalmi szerepvállalás
fontosságáról beszélt.

A „cégek” közötti összekötő kapocs már a kezdetektől az infokommunikáció volt. A partnerek és az
ügyfelek igényeinek és céljainak megvalósítása mindkét részről a hosszútávon fenntartható fejlődést és az
egyre szélesebb együttműködési kapcsolatrendszert biztosította.

Az Egyesület szervezeti és egymásra épülő szakmai feladatait 80 fős jól összefogott, hatékonyan
együttműködő kollektíva látja el. Mára közhasznú országos szervezetként közfeladat átvállalás keretében
működik együtt és támogatja a kiemelt stratégiai partnerek tevékenységét.

Dobainé Tar Zsuzsanna ügyvezető és Dobai Sándor elnök a stabil, jól dolgozó és megbízható munkatársak
hosszú éveken át tartó helytállását megköszönve közösen adták át az elismeréseket.

A jeles évfordulón 3 fő 5 éves, 4 fő 10 éves, 1 fő 15 éves és 3 fő 20 éves letöltött munkaviszony után vehette át
az elismerő okleveleket.

A vezetőség nevében köszönjük kitartó és értékteremtő munkájukat!
Az Európa hajón került megrendezésre a Magyar Hajózási Országos Szövetség Hajós Bálja, ahol az
ünnepélyes megnyitót követően Dr. Völner Pál, a MAHOSZ elnöke, Dobai Sándor, szervezetünk elnöke
számára több évtizedes munkája elismeréséül „A Magyar Hajózásért Érdemérmet” adományozta.

Mint Dr. Völner Pál beszédében elmondta, „Az Egyesület a Magyarországi Folyami Információs
Szolgáltatások fokozása érdekében hosszú évek óta működik együtt partnereivel. A projektpartnerekkel
közösen megvalósított jelenlegi rendszer funkcionalitása nagymértékben kiszélesedett. A kibővült
korszerű szolgáltatások a biztonságosabb hajózás mellett, a hatósági feladatok eredményesebb ellátását
is támogatják.”

Szervezetünk a jövőben is elkötelezetten kívánja végezni a magyar folyami hajózás érdekében tett
fejlesztéseket, hogy a Duna, mint nemzetközi víziút a lehető legkorszerűbb technológiák felhasználásával
Európa legbiztonságosabb folyója legyen.
Dr. Terdik Tamás rendőr ezredes, Budapest rendőrfőkapitánya Nemzeti ünnepünk március 15-e
alkalmából, Kutasi Gyögy szolgálatvezető részére Budapestért Emlékplakettet adományozott.

Az ünnepségen a Budapesti Rendőr-főkapitányság állományába tartozó munkatársak mellett, azon
együttműködő partnerek tagjai részesültek dicséretben és jutalomban, akik szakterületükön végzett
kimagasló helytállásukkal, a rendőrséggel való példás együttműködésükkel, hosszú évek óta a Főváros
közbiztonságát elhivatottan szolgálják.

Egyesületünk 1996 óta üzemelteti a Duna Folyami Információs Szolgáltatásait közvetítő NAVINFO
diszpécserszolgálatát. A szakmai csoport összefogott vezetését, irányítását már a 2002. évtől Kutasi György
látja el. A szolgálat tagjai felkészült, magasszintű szakmai tapasztalattal, több évtizedes dunai hajóvezetői
gyakorlattal és ami a legfontosabb naprakész, a Dunára vonatkozó hajózói vonalismerettel rendelkeznek.

Egyesületünk hosszú évek óta küldetésének tekinti a vízibiztonság fokozásában és a dunai rendezvények
biztosításában résztvevő állami szervekkel való szakmai együttműködést, melynek sikerességét és
hatékonyságát ezen magasszintű elismerés is méltó módon jelképezi.

Az elismerésért gratulálunk Kutasi Györgynek a NAVINFO diszpécserszolgálat rangidős tisztjének, egyben
köszönetünket fejezzük ki hogy munkájával ismertebbé, elismertebbé tette egyesületünk közhasznú
tevékenységét.
Apparátusi évindító értekezlet
Új alternatív megoldások
Jubileumi titkári értekezlet
Törzsgárda elismeréseket adtak át vezetőink
Szakmai elismerés az Egyesület tevékenységéért
Elismerés nemzeti ünnepünk alkalmából
2019-01-18
2019-02-22
2019-02-21/22
2019-02-28
2019-03-09
2019-03-14
HÍREK
7
6
5
4
3
2
1
8
9
10
7
6
5
4
3
2
1
8
9
10
FŐOLDAL
Az értekezleten Kovács Csaba vezérigazgató adott tájékoztatást az ez évi szakmai feladatokról, célkitűzésekről, majd Dobai Sándor elnök tartott beszámolót az Egyesület várható szervezeti és társadalmi tevékenységéről, azok megvalósításához szükséges szabályozók bevezetéséről.

A szervezet hatékonyabb működése, valamint a csoportok közötti szakmai feladatok összehangolása és azok eredményesebb végrehajtása érdekében a vezetőség Lajtár Attilát vezérigazgató-helyettessé, míg Magyar Erzsébetet az Egyesület titkárság vezetőjévé nevezte ki.

A kinevezések ismertetése után az elnök örömmel számolt be és adott rövid történeti áttekintést a 15 éve működő Veszélyhelyzeti és Katasztrófa Információs Szolgálat (EDIS) múltjáról, jelenéről és a határon túli sikereiről. A jubileumi évforduló kapcsán Böszörményi Zsolt szolgálatvezető részére külföldön is elismert munkájáért oklevelet adott át.

Több mint egy évtizeden át végzett munkaügyi, bérszámfejtői, személyügyi feladatainak lelkiismeretes és precíz ellátásáért Szabó Ágnes humánpolitikai munkatárs, elnöki elismerő oklevelet vehetett át.

Az elnök gratulált és megköszönte a kinevezettek és elismertek példaértékű munkáját, majd elmondta, hogy a vezetőség ez évben minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet a teljesítményértékelésre, a kreatív ötletek megvalósítására, amely meghatározó lesz a béren felüli juttatások mértékére is.

„Társadalmi szerepvállalásunkat hazai és külföldi partnereinkkel összefogva továbbra is kizárólag jól működő menedzsmenttel, profi munkával, innovatív közös gondolkodással lehet, és kell teljesíteni!” – mondta zárszavában az elnök.
A második nap a megyei igazgatóságok azon I. Félévre tervezett programjainak egyeztetésével indult, melyek megvalósításában várhatóan az Egyesület is részfeladatokat vállal.

A feladategyeztetés után Tanai Csilla Fejér, Sinka Zoltán Bács-Kiskun és Poczok István Somogy megyei titkár tartottak egymásra épülő szakmai tájékoztatókat, amelyek középpontjában a katasztrófavédelmi gyakorlatok, valamint a társszervek közös lakosságtájékoztató tevékenységének hatékonyabb támogatása állt.

A jubileumi rendezvény záró moduljában a megtárgyalt témakörökkel összefüggésben négyszer öt fős csoportok alakítására került sor. A megyei sajátosságokra is figyelemmel a résztvevők összefoglalták, majd további javaslatokat tettek a közös feladatrendszer hatékonyabb végrehajtása érdekében.

A két napos értekezlet célja teljesült, hiszen lehetőséget biztosított az innovatív gyakorlatok, új módszerek kidolgozására, a szakmai tapasztalatok cseréjére.
A titkári értekezletet Pető Tibor főtitkár nyitotta meg, majd az új titkárok bemutatkozása után Dobai
Sándor elnöki évértékelőjével, valamint a 2019. évi Munkatervben ütemezett rendezvények, programok
ismertetésével folytatódott.

Tájékoztatójában kiemelte a közösen megvalósított szervezetei és szakmai programokat, megköszönte a
megyei titkárok közreműködését és az elmúlt évi taggyűlések szervezését, azok sikeres lebonyolítását.
Röviden ismertette a szakmai partnerekkel közös ez évi programsorozatot, a tervezett dunai és balatoni
fejlesztéseket, azok várható eredményeit.

Az elnök elmondta, hogy: „Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a vízi- és közúti közlekedés biztonság, a
baleset, illetve a tűzmegelőzési prevenciós lakosságtájékoztatás erősítésére, az együttműködő partnerek
szakmai tevékenységének támogatására. A hosszútávú, értékteremtő együttműködés alapját a
partnerekkel megújított szerződések és együttműködési megállapodásokban foglalt kötelezettségek,
vállalások korszerű, innovatív megoldásokkal történő teljesítése, megvalósítása képezi.”

A jubileumi rendezvényen Heizler György, az MTSZ Kommunikációs Bizottság vezetője, valamint Dr.
Endrődi István, az MPVSZ elnöke kiemelten fontosnak, példaértéűnek ítélték az országos szervezetek
közötti szakmai együttműködést. A közös összefogást igénylő feladatok ismertetése után köszönetüket
fejezték ki az Egyesület altal nyújtott támogatásokért.

A napirend szerint Rácz Krisztán Pest megyei titkár, majd Dr. Várhalmi Miklós infokommunikációs mérnök
szakmai előadásaira került sor. Az előadók a katasztrófavédelmi szakemberek kárhelyszíni
tevékenységének további támogatási, illetve az ABSONIC számítógépes beszédfeldolgozó szoftver széles
körű alkalmazási lehetőségeit mutatták be.

A szakmai konzultáción Tanka László, a BM OKF Informatikai Főosztály vezetője tartott tájékoztatót az
informatikai biztonsági rendszerekkel kapcsolatban. Előadásában felhívta a figyelmet a magán és vállalati
információk sérülékenységére, azok biztonságos tárolási lehetőségeire. Előadásában kiemelte az
információ védelem és a megbízható működés érdekében a rendszeres biztonsági vizsgálatok fontosságát.

Az első nap végén Bartók Péter, a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese értékelte az Egyesület és
tagszervezeteinek szervezet fejlesztési, valamint a közfeladat átvállalásból adódó szakmai tevékenységét.

„Az Egyesület fennállása óta az előre mutató, innovatív megoldások keresésére és azok megvalósítására
helyezte a hangsúlyt. Az országos szervezet megbízható stratégiai partnerségen alapuló, korrekt, közösen
megvalósítható vállalásaival megyei tagszervezetein keresztül támogatja a katasztrófavédelmi feladatok
ellátását. Közhasznú tevékenységének legnagyobb hozzáadott értéke a folyamatos innováció, és a
többoldalú szakmai konzultáció, amely a titkári értekezletek, szakmai találkozók létjogosultságát is
bizonyítja.” - mondta az első szakmai nap zárása alkalmával a főigazgató-helyettes.
Dobai Sándor elnök visszaemlékezésében a CB rádiózás hőskorától folyamatosan megújuló Egyesület napjainkban is tartó szervezeti és szakmai fejlődésének szakaszairól, a társadalmi szerepvállalás fontosságáról beszélt.

A „cégek” közötti összekötő kapocs már a kezdetektől az infokommunikáció volt. A partnerek és az ügyfelek igényeinek és céljainak megvalósítása mindkét részről a hosszútávon fenntartható fejlődést és az egyre szélesebb együttműködési kapcsolatrendszert biztosította.

Az Egyesület szervezeti és egymásra épülő szakmai feladatait 80 fős jól összefogott, hatékonyan együttműködő kollektíva látja el. Mára közhasznú országos szervezetként közfeladat átvállalás keretében működik együtt és támogatja a kiemelt stratégiai partnerek tevékenységét.

Dobainé Tar Zsuzsanna ügyvezető és Dobai Sándor elnök a stabil, jól dolgozó és megbízható munkatársak hosszú éveken át tartó helytállását megköszönve közösen adták át az elismeréseket.

A jeles évfordulón 3 fő 5 éves, 4 fő 10 éves, 1 fő 15 éves és 3 fő 20 éves letöltött munkaviszony után vehette át az elismerő okleveleket.

A vezetőség nevében köszönjük kitartó és értékteremtő munkájukat!
Az Európa hajón került megrendezésre a Magyar Hajózási Országos Szövetség Hajós Bálja, ahol az ünnepélyes megnyitót követően Dr. Völner Pál, a MAHOSZ elnöke, Dobai Sándor, szervezetünk elnöke számára több évtizedes munkája elismeréséül „A Magyar Hajózásért Érdemérmet” adományozta.

Mint Dr. Völner Pál beszédében elmondta, „Az Egyesület a Magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások fokozása érdekében hosszú évek óta működik együtt partnereivel. A projektpartnerekkel közösen megvalósított jelenlegi rendszer funkcionalitása nagymértékben kiszélesedett. A kibővült korszerű szolgáltatások a biztonságosabb hajózás mellett, a hatósági feladatok eredményesebb ellátását is támogatják.”

Szervezetünk a jövőben is elkötelezetten kívánja végezni a magyar folyami hajózás érdekében tett fejlesztéseket, hogy a Duna, mint nemzetközi víziút a lehető legkorszerűbb technológiák felhasználásával Európa legbiztonságosabb folyója legyen.
Dr. Terdik Tamás rendőr ezredes, Budapest rendőrfőkapitánya Nemzeti ünnepünk március 15-e alkalmából, Kutasi Gyögy szolgálatvezető részére Budapestért Emlékplakettet adományozott.

Az ünnepségen a Budapesti Rendőr-főkapitányság állományába tartozó munkatársak mellett, azon együttműködő partnerek tagjai részesültek dicséretben és jutalomban, akik szakterületükön végzett kimagasló helytállásukkal, a rendőrséggel való példás együttműködésükkel, hosszú évek óta a Főváros közbiztonságát elhivatottan szolgálják.

Egyesületünk 1996 óta üzemelteti a Duna Folyami Információs Szolgáltatásait közvetítő NAVINFO diszpécserszolgálatát. A szakmai csoport összefogott vezetését, irányítását már a 2002. évtől Kutasi György látja el. A szolgálat tagjai felkészült, magasszintű szakmai tapasztalattal, több évtizedes dunai hajóvezetői gyakorlattal és ami a legfontosabb naprakész, a Dunára vonatkozó hajózói vonalismerettel rendelkeznek.

Egyesületünk hosszú évek óta küldetésének tekinti a vízibiztonság fokozásában és a dunai rendezvények biztosításában résztvevő állami szervekkel való szakmai együttműködést, melynek sikerességét és hatékonyságát ezen magasszintű elismerés is méltó módon jelképezi.

Az elismerésért gratulálunk Kutasi Györgynek a NAVINFO diszpécserszolgálat rangidős tisztjének, egyben köszönetünket fejezzük ki hogy munkájával ismertebbé, elismertebbé tette egyesületünk közhasznú tevékenységét.
Apparátusi évindító értekezlet
Új alternatív megoldások
Jubileumi titkári értekezlet
Törzsgárda elismeréseket adtak át vezetőink
Szakmai elismerés az Egyesület tevékenységéért
Elismerés nemzeti ünnepünk alkalmából
2019-01-18
2019-02-22
2019-02-21/22
2019-02-28
2019-03-09
2019-03-14
HÍREK
7
6
5
4
3
2
1
8
9
10
7
6
5
4
3
2
1
8
9
10
HÍREK
FŐOLDAL
Az értekezleten Kovács Csaba vezérigazgató adott tájékoztatást az ez évi szakmai feladatokról, célkitűzésekről, majd Dobai Sándor elnök tartott beszámolót az Egyesület várható szervezeti és társadalmi tevékenységéről, azok megvalósításához szükséges szabályozók bevezetéséről.

A szervezet hatékonyabb működése, valamint a csoportok közötti szakmai feladatok összehangolása és azok eredményesebb végrehajtása érdekében a vezetőség Lajtár Attilát vezérigazgató-helyettessé, míg Magyar Erzsébetet az Egyesület titkárság vezetőjévé nevezte ki.

A kinevezések ismertetése után az elnök örömmel számolt be és adott rövid történeti áttekintést a 15 éve működő Veszélyhelyzeti és Katasztrófa Információs Szolgálat (EDIS) múltjáról, jelenéről és a határon túli sikereiről. A jubileumi évforduló kapcsán Böszörményi Zsolt szolgálatvezető részére külföldön is elismert munkájáért oklevelet adott át.

Több mint egy évtizeden át végzett munkaügyi, bérszámfejtői, személyügyi feladatainak lelkiismeretes és precíz ellátásáért Szabó Ágnes humánpolitikai munkatárs, elnöki elismerő oklevelet vehetett át.

Az elnök gratulált és megköszönte a kinevezettek és elismertek példaértékű munkáját, majd elmondta, hogy a vezetőség ez évben minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet a teljesítményértékelésre, a kreatív ötletek megvalósítására, amely meghatározó lesz a béren felüli juttatások mértékére is.

„Társadalmi szerepvállalásunkat hazai és külföldi partnereinkkel összefogva továbbra is kizárólag jól működő menedzsmenttel, profi munkával, innovatív közös gondolkodással lehet, és kell teljesíteni!” – mondta zárszavában az elnök.
A második nap a megyei igazgatóságok azon I. Félévre tervezett programjainak egyeztetésével indult, melyek megvalósításában várhatóan az Egyesület is részfeladatokat vállal.

A feladategyeztetés után Tanai Csilla Fejér, Sinka Zoltán Bács-Kiskun és Poczok István Somogy megyei titkár tartottak egymásra épülő szakmai tájékoztatókat, amelyek középpontjában a katasztrófavédelmi gyakorlatok, valamint a társszervek közös lakosságtájékoztató tevékenységének hatékonyabb támogatása állt.

A jubileumi rendezvény záró moduljában a megtárgyalt témakörökkel összefüggésben négyszer öt fős csoportok alakítására került sor. A megyei sajátosságokra is figyelemmel a résztvevők összefoglalták, majd további javaslatokat tettek a közös feladatrendszer hatékonyabb végrehajtása érdekében.

A két napos értekezlet célja teljesült, hiszen lehetőséget biztosított az innovatív gyakorlatok, új módszerek kidolgozására, a szakmai tapasztalatok cseréjére.
A titkári értekezletet Pető Tibor főtitkár nyitotta meg, majd az új titkárok bemutatkozása után Dobai
Sándor elnöki évértékelőjével, valamint a 2019. évi Munkatervben ütemezett rendezvények, programok
ismertetésével folytatódott.

Tájékoztatójában kiemelte a közösen megvalósított szervezetei és szakmai programokat, megköszönte a
megyei titkárok közreműködését és az elmúlt évi taggyűlések szervezését, azok sikeres lebonyolítását.
Röviden ismertette a szakmai partnerekkel közös ez évi programsorozatot, a tervezett dunai és balatoni
fejlesztéseket, azok várható eredményeit.

Az elnök elmondta, hogy: „Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a vízi- és közúti közlekedés biztonság, a
baleset, illetve a tűzmegelőzési prevenciós lakosságtájékoztatás erősítésére, az együttműködő partnerek
szakmai tevékenységének támogatására. A hosszútávú, értékteremtő együttműködés alapját a
partnerekkel megújított szerződések és együttműködési megállapodásokban foglalt kötelezettségek,
vállalások korszerű, innovatív megoldásokkal történő teljesítése, megvalósítása képezi.”

A jubileumi rendezvényen Heizler György, az MTSZ Kommunikációs Bizottság vezetője, valamint Dr.
Endrődi István, az MPVSZ elnöke kiemelten fontosnak, példaértéűnek ítélték az országos szervezetek
közötti szakmai együttműködést. A közös összefogást igénylő feladatok ismertetése után köszönetüket
fejezték ki az Egyesület altal nyújtott támogatásokért.

A napirend szerint Rácz Krisztán Pest megyei titkár, majd Dr. Várhalmi Miklós infokommunikációs mérnök
szakmai előadásaira került sor. Az előadók a katasztrófavédelmi szakemberek kárhelyszíni
tevékenységének további támogatási, illetve az ABSONIC számítógépes beszédfeldolgozó szoftver széles
körű alkalmazási lehetőségeit mutatták be.

A szakmai konzultáción Tanka László, a BM OKF Informatikai Főosztály vezetője tartott tájékoztatót az
informatikai biztonsági rendszerekkel kapcsolatban. Előadásában felhívta a figyelmet a magán és vállalati
információk sérülékenységére, azok biztonságos tárolási lehetőségeire. Előadásában kiemelte az
információ védelem és a megbízható működés érdekében a rendszeres biztonsági vizsgálatok fontosságát.

Az első nap végén Bartók Péter, a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese értékelte az Egyesület és
tagszervezeteinek szervezet fejlesztési, valamint a közfeladat átvállalásból adódó szakmai tevékenységét.

„Az Egyesület fennállása óta az előre mutató, innovatív megoldások keresésére és azok megvalósítására
helyezte a hangsúlyt. Az országos szervezet megbízható stratégiai partnerségen alapuló, korrekt, közösen
megvalósítható vállalásaival megyei tagszervezetein keresztül támogatja a katasztrófavédelmi feladatok
ellátását. Közhasznú tevékenységének legnagyobb hozzáadott értéke a folyamatos innováció, és a
többoldalú szakmai konzultáció, amely a titkári értekezletek, szakmai találkozók létjogosultságát is
bizonyítja.” - mondta az első szakmai nap zárása alkalmával a főigazgató-helyettes.
Dobai Sándor elnök visszaemlékezésében a CB rádiózás hőskorától folyamatosan megújuló Egyesület napjainkban is tartó szervezeti és szakmai fejlődésének szakaszairól, a társadalmi szerepvállalás fontosságáról beszélt.

A „cégek” közötti összekötő kapocs már a kezdetektől az infokommunikáció volt. A partnerek és az ügyfelek igényeinek és céljainak megvalósítása mindkét részről a hosszútávon fenntartható fejlődést és az egyre szélesebb együttműködési kapcsolatrendszert biztosította.

Az Egyesület szervezeti és egymásra épülő szakmai feladatait 80 fős jól összefogott, hatékonyan együttműködő kollektíva látja el. Mára közhasznú országos szervezetként közfeladat átvállalás keretében működik együtt és támogatja a kiemelt stratégiai partnerek tevékenységét.

Dobainé Tar Zsuzsanna ügyvezető és Dobai Sándor elnök a stabil, jól dolgozó és megbízható munkatársak hosszú éveken át tartó helytállását megköszönve közösen adták át az elismeréseket.

A jeles évfordulón 3 fő 5 éves, 4 fő 10 éves, 1 fő 15 éves és 3 fő 20 éves letöltött munkaviszony után vehette át az elismerő okleveleket.

A vezetőség nevében köszönjük kitartó és értékteremtő munkájukat!
Az Európa hajón került megrendezésre a Magyar Hajózási Országos Szövetség Hajós Bálja, ahol az ünnepélyes megnyitót követően Dr. Völner Pál, a MAHOSZ elnöke, Dobai Sándor, szervezetünk elnöke számára több évtizedes munkája elismeréséül „A Magyar Hajózásért Érdemérmet” adományozta.

Mint Dr. Völner Pál beszédében elmondta, „Az Egyesület a Magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások fokozása érdekében hosszú évek óta működik együtt partnereivel. A projektpartnerekkel közösen megvalósított jelenlegi rendszer funkcionalitása nagymértékben kiszélesedett. A kibővült korszerű szolgáltatások a biztonságosabb hajózás mellett, a hatósági feladatok eredményesebb ellátását is támogatják.”

Szervezetünk a jövőben is elkötelezetten kívánja végezni a magyar folyami hajózás érdekében tett fejlesztéseket, hogy a Duna, mint nemzetközi víziút a lehető legkorszerűbb technológiák felhasználásával Európa legbiztonságosabb folyója legyen.
Dr. Terdik Tamás rendőr ezredes, Budapest rendőrfőkapitánya Nemzeti ünnepünk március 15-e alkalmából, Kutasi Gyögy szolgálatvezető részére Budapestért Emlékplakettet adományozott.

Az ünnepségen a Budapesti Rendőr-főkapitányság állományába tartozó munkatársak mellett, azon együttműködő partnerek tagjai részesültek dicséretben és jutalomban, akik szakterületükön végzett kimagasló helytállásukkal, a rendőrséggel való példás együttműködésükkel, hosszú évek óta a Főváros közbiztonságát elhivatottan szolgálják.

Egyesületünk 1996 óta üzemelteti a Duna Folyami Információs Szolgáltatásait közvetítő NAVINFO diszpécserszolgálatát. A szakmai csoport összefogott vezetését, irányítását már a 2002. évtől Kutasi György látja el. A szolgálat tagjai felkészült, magasszintű szakmai tapasztalattal, több évtizedes dunai hajóvezetői gyakorlattal és ami a legfontosabb naprakész, a Dunára vonatkozó hajózói vonalismerettel rendelkeznek.

Egyesületünk hosszú évek óta küldetésének tekinti a vízibiztonság fokozásában és a dunai rendezvények biztosításában résztvevő állami szervekkel való szakmai együttműködést, melynek sikerességét és hatékonyságát ezen magasszintű elismerés is méltó módon jelképezi.

Az elismerésért gratulálunk Kutasi Györgynek a NAVINFO diszpécserszolgálat rangidős tisztjének, egyben köszönetünket fejezzük ki hogy munkájával ismertebbé, elismertebbé tette egyesületünk közhasznú tevékenységét.
Apparátusi évindító értekezlet
Új alternatív megoldások
Jubileumi titkári értekezlet
Törzsgárda elismeréseket adtak át vezetőink
Szakmai elismerés az Egyesület tevékenységéért
Elismerés nemzeti ünnepünk alkalmából
2019-01-18
2019-02-22
2019-02-21/22
2019-02-28
2019-03-09
2019-03-14
7
6
5
4
3
2
1
8
9
10
7
6
5
4
3
2
1
8
9
10