FŐOLDAL
HÍREK
4
3
2
1
4
3
2
1
Egyesületünk mind a 30 tagszervezetében lezárultak az éves beszámoló taggyűlések. Bár a szervezet vezetősége rendszerint személyesen részt vesz ezen üléseken, ebben az évben, tekintettel a pandémia által okozott helyzetre online módon képviseltettük magunkat a taggyűléseken. Az idei nehéz év ellenére sikerült az egyesület taglétszámát megőrizni, jelenleg 1060 tagunk van.

Egyesületünket a szervezet elnöke, Dobai Sándor, valamint az elnöki tanácsadó, Rába Lajos, továbbá Szász Andor mb. főtitkár képviselte. A tagszervezeteket illetően a lebonyolítást az adott szervezeti titkár végezte, továbbá átlagot tekintve mintegy 55%-os részvétellel voltak jelen a tagok.

Valamennyi esetben a megyei titkár megtartotta éves beszámolóját az Egyesületről és tájékoztatást adott a tagszervezet munkájáról, a megvalósult és meg nem valósult rendezvényekről, majd a szervezet elnöke kiegészítette az elhangzottakat. Mindenütt kiemelték együttműködéseink fontosságát, a fiatalok körében történő tagszervezét. Sok szó esett a VR technológia alkalmazási lehetőségeiről. Mint Dobai Sándor elmondta, fel kell készülni a jövőben az online megbeszélésekre, bejelentette továbbá, hogy a februári titkári értekezletet is online módon valósítjuk meg.

A Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően elkészültek a taggyűlésekhez kapcsolódó jegyzőkönyvek és a tagszervezetek is megkezdhetik a következő éves munka előkészítését.

Lezárultak az éves megyei taggyűlések
2020-11-12
Tekintettel a veszélyhelyzetre, az év utolsó Országos Elnökségi Ülését online módon tartotta meg a szervezet 10 fő elnökségi tag részvételével. Miután elfogadták Magyar-Kovács Erzsébetet jegyzőkönyvvezetőnek és minden résztvevő egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat, Dobai Sándor elnök megtartotta évértékelő beszédét. Tájékoztatójában az Egyesület munkatervében 2020-as évre ütemezett feladatok végrehajtásáról számolt be, valamint kiemelten beszélt arról, hogyan kezeli a szervezet a pandémiás helyzetet, milyen módon próbálják csökkenteni a fertőzésveszély kockázatát.

Egyre nagyobb a kihívás a jövőt illetően, hiszen a pandémiás helyzet új platformokat teremt – mondta Dobai Sándor, majd hozzátette, elengedhetetlen új technikai eszközök és lehetőségek folyamatos fejlesztése, igazodva a megváltozott körülményekhez.

Kovács Csaba, a szervezet vezérigazgatója ismertette a jelenleg futó nemzetközi projekteket, majd további fejlesztési tervekről számolt be.

Az Országos Elnökség bízik abban, hogy 2021-ben már személyesen is lehetőség lesz az Elnökségi Ülés megtartására.
Országos Elnökségi Ülése – online évértékelő
2020-12-16
Egyesületünk online titkári értekezletet tartott a közelgő ünnepek jegyében, melyen mintegy 15 fő vett részt.

Dobai Sándor, a szervezet elnöke röviden összefoglalta a 2020-as évet és beszámolt a jövő évi tervekről. Mint elmondta, az Egyesület a 2021-es évi programok összeállítása során igazodik a várhatóan az év első felében még tartó veszélyhelyzethez. Ennek kapcsán előzetesen jelezte, hogy a hagyományos, több mint tíz éve megrendezésre kerülő két napos titkári értekezlet más alapokon valósul meg: tematikus, egy-egy órában lezajló olyan online továbbképzést kívánunk megvalósítani, mellyel segítjük a titkárok, ezáltal a katasztrófavédelmi igazgatóságok munkáját. A képzések jelenleg kialakítás alatt vannak, várhatóan januárban pontos tájékoztatást tudunk adni azok megvalósításáról.

Szász Andor, a szervezet megbízott főtitkára az advent jegyében köszöntötte a titkárokat, majd ezt követően valamennyi titkár röviden beszámolt a 2020-as év nehézségeiről és a jövő évi terveikről.

Titkári értekezlet az advent jegyében
2020-12-16
Egyesületünk a veszélyhelyzetre való tekintettel online tartotta meg a 2020-as év értékelő értekezletét. Az eseményen 65 kollega vett részt.

A hangulat megalapozásához egy öt perces fotóválogatás került levetítésre a munkatársak körében. A képek az elmúlt húsz év válogatott fotóit tartalmazta. Ezt követően Dobai Sándor, a szervezet elnöke köszöntötte munkatársait és rövid értékelést adott a 2020-as évről, továbbá egy stílusos versrészlettel készült az adventhez kapcsolódóan.

Kovács Csaba vezérigazgató részletesebben beszámolt a csoportok munkájáról, valamint értékelte az évet, figyelembe véve a veszélyhelyzetet. Tájékoztatta a munkatársakat, hogy a jövőben is kiemelt törekvés a biztonságos munkavégzés megteremtése.

A szervezet összességében bízik abban, hogy a veszélyhelyzet elmúltával visszaállhat minden a megszokott kerékvágásba.

Évzáró értekezlet a Karácsony jegyében
2020-12-21
Egyesületünk az Alapszabálynak megfelelően megtartotta az év első Felügyelőbizottsági- és Országos Elnökségi Ülését. Tekintettel a még mindig tartó veszélyhelyzetre, online módon jelentkeztek be a tagok.

Dr. Demény Ádám a Felügyelőbizottság elnöke, alapos áttekintést követően elfogadásra javasolta a szervezet 2021-es évi költségvetési tervezetét, valamint a Munkatervet.

Az Országos Elnökségi Ülésen Dobai Sándor, az Egyesület elnöke röviden ismertette az elnökségi tagokkal a korábban megküldött Munkatervet és részletesen kitért mindazon közfeladatokra, melyekkel hazánk polgárainak biztonságát segítik. Tájékoztatta az Országos Elnökség tagjait, hogy a veszélyhelyzet lezárulásáig az Egyesület törekszik a munkatársak biztonságára, így a kollegák egy jelentős része továbbra is home office-ban végzi munkáját.
Beszámolt a szervezet technikai megújításairól, kiemelt figyelmet szentelt a virtuális valóság szemüvegre készített fejlesztésekre.

Az Elnökségi Tagok hozzászólásaikban kiemelték a szervezet társadalmi szerepvállalás keretében végzett feladatait és megállapították, hogy az Egyesület a 2021-es évre is változatos, rendkívül hasznos Munkatervet állított össze. Egyöntetűen elfogadták a szervezet 2021-es költségvetését, valamint a Munkatervet.

Dobai Sándor bízik abban, hogy a szervezet valamennyi kitűzött célt és feladatot zökkenőmentesen meg tud valósítani az év folyamán.

Az év első online ülései
2020-12-21
5
5
6
6
FŐOLDAL
HÍREK
4
3
2
1
4
3
2
1
Egyesületünk mind a 30 tagszervezetében lezárultak az éves beszámoló taggyűlések. Bár a szervezet vezetősége rendszerint személyesen részt vesz ezen üléseken, ebben az évben, tekintettel a pandémia által okozott helyzetre online módon képviseltettük magunkat a taggyűléseken. Az idei nehéz év ellenére sikerült az egyesület taglétszámát megőrizni, jelenleg 1060 tagunk van.

Egyesületünket a szervezet elnöke, Dobai Sándor, valamint az elnöki tanácsadó, Rába Lajos, továbbá Szász Andor mb. főtitkár képviselte. A tagszervezeteket illetően a lebonyolítást az adott szervezeti titkár végezte, továbbá átlagot tekintve mintegy 55%-os részvétellel voltak jelen a tagok.

Valamennyi esetben a megyei titkár megtartotta éves beszámolóját az Egyesületről és tájékoztatást adott a tagszervezet munkájáról, a megvalósult és meg nem valósult rendezvényekről, majd a szervezet elnöke kiegészítette az elhangzottakat. Mindenütt kiemelték együttműködéseink fontosságát, a fiatalok körében történő tagszervezét. Sok szó esett a VR technológia alkalmazási lehetőségeiről. Mint Dobai Sándor elmondta, fel kell készülni a jövőben az online megbeszélésekre, bejelentette továbbá, hogy a februári titkári értekezletet is online módon valósítjuk meg.

A Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően elkészültek a taggyűlésekhez kapcsolódó jegyzőkönyvek és a tagszervezetek is megkezdhetik a következő éves munka előkészítését.

Tekintettel a veszélyhelyzetre, az év utolsó Országos Elnökségi Ülését online módon tartotta meg a szervezet 10 fő elnökségi tag részvételével. Miután elfogadták Magyar-Kovács Erzsébetet jegyzőkönyvvezetőnek és minden résztvevő egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat, Dobai Sándor elnök megtartotta évértékelő beszédét. Tájékoztatójában az Egyesület munkatervében 2020-as évre ütemezett feladatok végrehajtásáról számolt be, valamint kiemelten beszélt arról, hogyan kezeli a szervezet a pandémiás helyzetet, milyen módon próbálják csökkenteni a fertőzésveszély kockázatát.

Egyre nagyobb a kihívás a jövőt illetően, hiszen a pandémiás helyzet új platformokat teremt – mondta Dobai Sándor, majd hozzátette, elengedhetetlen új technikai eszközök és lehetőségek folyamatos fejlesztése, igazodva a megváltozott körülményekhez.

Kovács Csaba, a szervezet vezérigazgatója ismertette a jelenleg futó nemzetközi projekteket, majd további fejlesztési tervekről számolt be.

Az Országos Elnökség bízik abban, hogy 2021-ben már személyesen is lehetőség lesz az Elnökségi Ülés megtartására.
Egyesületünk online titkári értekezletet tartott a közelgő ünnepek jegyében, melyen mintegy 15 fő vett részt.

Dobai Sándor, a szervezet elnöke röviden összefoglalta a 2020-as évet és beszámolt a jövő évi tervekről. Mint elmondta, az Egyesület a 2021-es évi programok összeállítása során igazodik a várhatóan az év első felében még tartó veszélyhelyzethez. Ennek kapcsán előzetesen jelezte, hogy a hagyományos, több mint tíz éve megrendezésre kerülő két napos titkári értekezlet más alapokon valósul meg: tematikus, egy-egy órában lezajló olyan online továbbképzést kívánunk megvalósítani, mellyel segítjük a titkárok, ezáltal a katasztrófavédelmi igazgatóságok munkáját. A képzések jelenleg kialakítás alatt vannak, várhatóan januárban pontos tájékoztatást tudunk adni azok megvalósításáról.

Szász Andor, a szervezet megbízott főtitkára az advent jegyében köszöntötte a titkárokat, majd ezt követően valamennyi titkár röviden beszámolt a 2020-as év nehézségeiről és a jövő évi terveikről.

Egyesületünk a veszélyhelyzetre való tekintettel online tartotta meg a 2020-as év értékelő értekezletét. Az eseményen 65 kollega vett részt.

A hangulat megalapozásához egy öt perces fotóválogatás került levetítésre a munkatársak körében. A képek az elmúlt húsz év válogatott fotóit tartalmazta. Ezt követően Dobai Sándor, a szervezet elnöke köszöntötte munkatársait és rövid értékelést adott a 2020-as évről, továbbá egy stílusos versrészlettel készült az adventhez kapcsolódóan.

Kovács Csaba vezérigazgató részletesebben beszámolt a csoportok munkájáról, valamint értékelte az évet, figyelembe véve a veszélyhelyzetet. Tájékoztatta a munkatársakat, hogy a jövőben is kiemelt törekvés a biztonságos munkavégzés megteremtése.

A szervezet összességében bízik abban, hogy a veszélyhelyzet elmúltával visszaállhat minden a megszokott kerékvágásba.

Egyesületünk az Alapszabálynak megfelelően megtartotta az év első Felügyelőbizottsági- és Országos Elnökségi Ülését. Tekintettel a még mindig tartó veszélyhelyzetre, online módon jelentkeztek be a tagok.

Dr. Demény Ádám a Felügyelőbizottság elnöke, alapos áttekintést követően elfogadásra javasolta a szervezet 2021-es évi költségvetési tervezetét, valamint a Munkatervet.

Az Országos Elnökségi Ülésen Dobai Sándor, az Egyesület elnöke röviden ismertette az elnökségi tagokkal a korábban megküldött Munkatervet és részletesen kitért mindazon közfeladatokra, melyekkel hazánk polgárainak biztonságát segítik. Tájékoztatta az Országos Elnökség tagjait, hogy a veszélyhelyzet lezárulásáig az Egyesület törekszik a munkatársak biztonságára, így a kollegák egy jelentős része továbbra is home office-ban végzi munkáját.
Beszámolt a szervezet technikai megújításairól, kiemelt figyelmet szentelt a virtuális valóság szemüvegre készített fejlesztésekre.

Az Elnökségi Tagok hozzászólásaikban kiemelték a szervezet társadalmi szerepvállalás keretében végzett feladatait és megállapították, hogy az Egyesület a 2021-es évre is változatos, rendkívül hasznos Munkatervet állított össze. Egyöntetűen elfogadták a szervezet 2021-es költségvetését, valamint a Munkatervet.

Dobai Sándor bízik abban, hogy a szervezet valamennyi kitűzött célt és feladatot zökkenőmentesen meg tud valósítani az év folyamán.

Lezárultak az éves megyei taggyűlések
Országos Elnökségi Ülése – online évértékelő
Titkári értekezlet az advent jegyében
Évzáró értekezlet a Karácsony jegyében
Az év első online ülései
2020-11-12
2020-12-16
2020-12-16
2020-12-21
2021-02-11
5
5
6
6
FŐOLDAL
HÍREK
3
2
1
4
3
2
1
4
Egyesületünk mind a 30 tagszervezetében lezárultak az éves beszámoló taggyűlések. Bár a szervezet vezetősége rendszerint személyesen részt vesz ezen üléseken, ebben az évben, tekintettel a pandémia által okozott helyzetre online módon képviseltettük magunkat a taggyűléseken. Az idei nehéz év ellenére sikerült az egyesület taglétszámát megőrizni, jelenleg 1060 tagunk van.

Egyesületünket a szervezet elnöke, Dobai Sándor, valamint az elnöki tanácsadó, Rába Lajos, továbbá Szász Andor mb. főtitkár képviselte. A tagszervezeteket illetően a lebonyolítást az adott szervezeti titkár végezte, továbbá átlagot tekintve mintegy 55%-os részvétellel voltak jelen a tagok.

Valamennyi esetben a megyei titkár megtartotta éves beszámolóját az Egyesületről és tájékoztatást adott a tagszervezet munkájáról, a megvalósult és meg nem valósult rendezvényekről, majd a szervezet elnöke kiegészítette az elhangzottakat. Mindenütt kiemelték együttműködéseink fontosságát, a fiatalok körében történő tagszervezét. Sok szó esett a VR technológia alkalmazási lehetőségeiről. Mint Dobai Sándor elmondta, fel kell készülni a jövőben az online megbeszélésekre, bejelentette továbbá, hogy a februári titkári értekezletet is online módon valósítjuk meg.

A Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően elkészültek a taggyűlésekhez kapcsolódó jegyzőkönyvek és a tagszervezetek is megkezdhetik a következő éves munka előkészítését.

Lezárultak az éves megyei taggyűlések
2020-11-12
Tekintettel a veszélyhelyzetre, az év utolsó Országos Elnökségi Ülését online módon tartotta meg a szervezet 10 fő elnökségi tag részvételével. Miután elfogadták Magyar-Kovács Erzsébetet jegyzőkönyvvezetőnek és minden résztvevő egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat, Dobai Sándor elnök megtartotta évértékelő beszédét. Tájékoztatójában az Egyesület munkatervében 2020-as évre ütemezett feladatok végrehajtásáról számolt be, valamint kiemelten beszélt arról, hogyan kezeli a szervezet a pandémiás helyzetet, milyen módon próbálják csökkenteni a fertőzésveszély kockázatát.

Egyre nagyobb a kihívás a jövőt illetően, hiszen a pandémiás helyzet új platformokat teremt – mondta Dobai Sándor, majd hozzátette, elengedhetetlen új technikai eszközök és lehetőségek folyamatos fejlesztése, igazodva a megváltozott körülményekhez.

Kovács Csaba, a szervezet vezérigazgatója ismertette a jelenleg futó nemzetközi projekteket, majd további fejlesztési tervekről számolt be.

Az Országos Elnökség bízik abban, hogy 2021-ben már személyesen is lehetőség lesz az Elnökségi Ülés megtartására.
Egyesületünk online titkári értekezletet tartott a közelgő ünnepek jegyében, melyen mintegy 15 fő vett részt.

Dobai Sándor, a szervezet elnöke röviden összefoglalta a 2020-as évet és beszámolt a jövő évi tervekről. Mint elmondta, az Egyesület a 2021-es évi programok összeállítása során igazodik a várhatóan az év első felében még tartó veszélyhelyzethez. Ennek kapcsán előzetesen jelezte, hogy a hagyományos, több mint tíz éve megrendezésre kerülő két napos titkári értekezlet más alapokon valósul meg: tematikus, egy-egy órában lezajló olyan online továbbképzést kívánunk megvalósítani, mellyel segítjük a titkárok, ezáltal a katasztrófavédelmi igazgatóságok munkáját. A képzések jelenleg kialakítás alatt vannak, várhatóan januárban pontos tájékoztatást tudunk adni azok megvalósításáról.

Szász Andor, a szervezet megbízott főtitkára az advent jegyében köszöntötte a titkárokat, majd ezt követően valamennyi titkár röviden beszámolt a 2020-as év nehézségeiről és a jövő évi terveikről.

Országos Elnökségi Ülése – online évértékelő
Titkári értekezlet az advent jegyében
2020-12-16
2020-12-16
Egyesületünk a veszélyhelyzetre való tekintettel online tartotta meg a 2020-as év értékelő értekezletét. Az eseményen 65 kollega vett részt.

A hangulat megalapozásához egy öt perces fotóválogatás került levetítésre a munkatársak körében. A képek az elmúlt húsz év válogatott fotóit tartalmazta. Ezt követően Dobai Sándor, a szervezet elnöke köszöntötte munkatársait és rövid értékelést adott a 2020-as évről, továbbá egy stílusos versrészlettel készült az adventhez kapcsolódóan.

Kovács Csaba vezérigazgató részletesebben beszámolt a csoportok munkájáról, valamint értékelte az évet, figyelembe véve a veszélyhelyzetet. Tájékoztatta a munkatársakat, hogy a jövőben is kiemelt törekvés a biztonságos munkavégzés megteremtése.

A szervezet összességében bízik abban, hogy a veszélyhelyzet elmúltával visszaállhat minden a megszokott kerékvágásba.

Évzáró értekezlet a Karácsony jegyében
2020-12-21
Egyesületünk az Alapszabálynak megfelelően megtartotta az év első Felügyelőbizottsági- és Országos Elnökségi Ülését. Tekintettel a még mindig tartó veszélyhelyzetre, online módon jelentkeztek be a tagok.

Dr. Demény Ádám a Felügyelőbizottság elnöke, alapos áttekintést követően elfogadásra javasolta a szervezet 2021-es évi költségvetési tervezetét, valamint a Munkatervet.

Az Országos Elnökségi Ülésen Dobai Sándor, az Egyesület elnöke röviden ismertette az elnökségi tagokkal a korábban megküldött Munkatervet és részletesen kitért mindazon közfeladatokra, melyekkel hazánk polgárainak biztonságát segítik. Tájékoztatta az Országos Elnökség tagjait, hogy a veszélyhelyzet lezárulásáig az Egyesület törekszik a munkatársak biztonságára, így a kollegák egy jelentős része továbbra is home office-ban végzi munkáját.
Beszámolt a szervezet technikai megújításairól, kiemelt figyelmet szentelt a virtuális valóság szemüvegre készített fejlesztésekre.

Az Elnökségi Tagok hozzászólásaikban kiemelték a szervezet társadalmi szerepvállalás keretében végzett feladatait és megállapították, hogy az Egyesület a 2021-es évre is változatos, rendkívül hasznos Munkatervet állított össze. Egyöntetűen elfogadták a szervezet 2021-es költségvetését, valamint a Munkatervet.

Dobai Sándor bízik abban, hogy a szervezet valamennyi kitűzött célt és feladatot zökkenőmentesen meg tud valósítani az év folyamán.

Az év első online ülései
2021-02-11
5
5
6
6
HÍREK
FŐOLDAL
3
2
1
4
3
2
1
4
Tekintettel a veszélyhelyzetre, az év utolsó Országos Elnökségi Ülését online módon tartotta meg a szervezet 10 fő elnökségi tag részvételével. Miután elfogadták Magyar-Kovács Erzsébetet jegyzőkönyvvezetőnek és minden résztvevő egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat, Dobai Sándor elnök megtartotta évértékelő beszédét. Tájékoztatójában az Egyesület munkatervében 2020-as évre ütemezett feladatok végrehajtásáról számolt be, valamint kiemelten beszélt arról, hogyan kezeli a szervezet a pandémiás helyzetet, milyen módon próbálják csökkenteni a fertőzésveszély kockázatát.

Egyre nagyobb a kihívás a jövőt illetően, hiszen a pandémiás helyzet új platformokat teremt – mondta Dobai Sándor, majd hozzátette, elengedhetetlen új technikai eszközök és lehetőségek folyamatos fejlesztése, igazodva a megváltozott körülményekhez.

Kovács Csaba, a szervezet vezérigazgatója ismertette a jelenleg futó nemzetközi projekteket, majd további fejlesztési tervekről számolt be.

Az Országos Elnökség bízik abban, hogy 2021-ben már személyesen is lehetőség lesz az Elnökségi Ülés megtartására.
Egyesületünk online titkári értekezletet tartott a közelgő ünnepek jegyében, melyen mintegy 15 fő vett részt.

Dobai Sándor, a szervezet elnöke röviden összefoglalta a 2020-as évet és beszámolt a jövő évi tervekről. Mint elmondta, az Egyesület a 2021-es évi programok összeállítása során igazodik a várhatóan az év első felében még tartó veszélyhelyzethez. Ennek kapcsán előzetesen jelezte, hogy a hagyományos, több mint tíz éve megrendezésre kerülő két napos titkári értekezlet más alapokon valósul meg: tematikus, egy-egy órában lezajló olyan online továbbképzést kívánunk megvalósítani, mellyel segítjük a titkárok, ezáltal a katasztrófavédelmi igazgatóságok munkáját. A képzések jelenleg kialakítás alatt vannak, várhatóan januárban pontos tájékoztatást tudunk adni azok megvalósításáról.

Szász Andor, a szervezet megbízott főtitkára az advent jegyében köszöntötte a titkárokat, majd ezt követően valamennyi titkár röviden beszámolt a 2020-as év nehézségeiről és a jövő évi terveikről.

Egyesületünk a veszélyhelyzetre való tekintettel online tartotta meg a 2020-as év értékelő értekezletét. Az eseményen 65 kollega vett részt.

A hangulat megalapozásához egy öt perces fotóválogatás került levetítésre a munkatársak körében. A képek az elmúlt húsz év válogatott fotóit tartalmazta. Ezt követően Dobai Sándor, a szervezet elnöke köszöntötte munkatársait és rövid értékelést adott a 2020-as évről, továbbá egy stílusos versrészlettel készült az adventhez kapcsolódóan.

Kovács Csaba vezérigazgató részletesebben beszámolt a csoportok munkájáról, valamint értékelte az évet, figyelembe véve a veszélyhelyzetet. Tájékoztatta a munkatársakat, hogy a jövőben is kiemelt törekvés a biztonságos munkavégzés megteremtése.

A szervezet összességében bízik abban, hogy a veszélyhelyzet elmúltával visszaállhat minden a megszokott kerékvágásba.

Egyesületünk az Alapszabálynak megfelelően megtartotta az év első Felügyelőbizottsági- és Országos Elnökségi Ülését. Tekintettel a még mindig tartó veszélyhelyzetre, online módon jelentkeztek be a tagok.

Dr. Demény Ádám a Felügyelőbizottság elnöke, alapos áttekintést követően elfogadásra javasolta a szervezet 2021-es évi költségvetési tervezetét, valamint a Munkatervet.

Az Országos Elnökségi Ülésen Dobai Sándor, az Egyesület elnöke röviden ismertette az elnökségi tagokkal a korábban megküldött Munkatervet és részletesen kitért mindazon közfeladatokra, melyekkel hazánk polgárainak biztonságát segítik. Tájékoztatta az Országos Elnökség tagjait, hogy a veszélyhelyzet lezárulásáig az Egyesület törekszik a munkatársak biztonságára, így a kollegák egy jelentős része továbbra is home office-ban végzi munkáját.
Beszámolt a szervezet technikai megújításairól, kiemelt figyelmet szentelt a virtuális valóság szemüvegre készített fejlesztésekre.

Az Elnökségi Tagok hozzászólásaikban kiemelték a szervezet társadalmi szerepvállalás keretében végzett feladatait és megállapították, hogy az Egyesület a 2021-es évre is változatos, rendkívül hasznos Munkatervet állított össze. Egyöntetűen elfogadták a szervezet 2021-es költségvetését, valamint a Munkatervet.

Dobai Sándor bízik abban, hogy a szervezet valamennyi kitűzött célt és feladatot zökkenőmentesen meg tud valósítani az év folyamán.

Egyesületünk mind a 30 tagszervezetében lezárultak az éves beszámoló taggyűlések. Bár a szervezet vezetősége rendszerint személyesen részt vesz ezen üléseken, ebben az évben, tekintettel a pandémia által okozott helyzetre online módon képviseltettük magunkat a taggyűléseken. Az idei nehéz év ellenére sikerült az egyesület taglétszámát megőrizni, jelenleg 1060 tagunk van.

Egyesületünket a szervezet elnöke, Dobai Sándor, valamint az elnöki tanácsadó, Rába Lajos, továbbá Szász Andor mb. főtitkár képviselte. A tagszervezeteket illetően a lebonyolítást az adott szervezeti titkár végezte, továbbá átlagot tekintve mintegy 55%-os részvétellel voltak jelen a tagok.

Valamennyi esetben a megyei titkár megtartotta éves beszámolóját az Egyesületről és tájékoztatást adott a tagszervezet munkájáról, a megvalósult és meg nem valósult rendezvényekről, majd a szervezet elnöke kiegészítette az elhangzottakat. Mindenütt kiemelték együttműködéseink fontosságát, a fiatalok körében történő tagszervezét. Sok szó esett a VR technológia alkalmazási lehetőségeiről. Mint Dobai Sándor elmondta, fel kell készülni a jövőben az online megbeszélésekre, bejelentette továbbá, hogy a februári titkári értekezletet is online módon valósítjuk meg.

A Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően elkészültek a taggyűlésekhez kapcsolódó jegyzőkönyvek és a tagszervezetek is megkezdhetik a következő éves munka előkészítését.

Országos Elnökségi Ülése – online évértékelő
Titkári értekezlet az advent jegyében
Évzáró értekezlet a Karácsony jegyében
Az év első online ülései
Lezárultak az éves megyei taggyűlések
2020-12-16
2020-12-16
2020-12-21
2021-02-11
2020-11-12
5
5
6
6