HÍREK
FŐOLDAL
4
3
2
1
4
3
2
1
Egyesületünk megyei szervezetei 2002-2003-évben alakultak. A szervezet vezetősége döntése alapján, minden év februárjában két napos Titkári Értekezleteket szervez az Egyesület, melynek célja az országos szervezet összetartozásának erősítése, a titkárok munkájának hatékonyabb összefogása és a csapatépítés.

Idén 17. Alkalommal került megrendezésre a Titkári Értekezlet, azonban az eddig megszokott ráckevei helyszín helyett online tartottuk meg.

A két órás egyeztetést Tanka László, a BM OKF Informatikai Főosztályának vezetője nyitotta meg és számos, elsősorban drónozással összefüggő kérdésről tájékoztatta titkárainkat.

Meghívott vendégeink között köszönthettük Dr. Endrődi Istvánt, a Polgári Védelmi Szövetség elnökét, aki beszámolt a szervezet 2021-es évre kitűzött céljairól, melyeket jelentősen befolyásolhat a még mindig tartó veszélyhelyzet.

Dobai Sándor, szervezetünk elnöke röviden összefoglalta a 2020-as év eseményeit, ismertette a 2021-es év Munkatervét, valamint beszámolt az elkövetkező fél évre tervezett kiscsoportos titkári továbbképzésekről. Mint elmondta, a program összeállításánál a fő cél az volt, hogy olyan információkkal segítsük titkáraink munkáját, melyek által a kapott információt mindennapi munkájuk során alkalmazni tudják. Jung Gyula, az Üzemeltetés vezetője, Horváth Endre az IT csoport vezetője, valamint Hajdú Csaba, a TFK Szolgálatvezetője rövid ízelítőt adtak a tavasszal megrendezésre kerülő előadásokról.

Szabó József szakképzési és oktatási tanácsadónk az online képzés előnyeiről és hátrányairól tartott előadást, melyet Dr. Ackermann Zsuzsanna beszámolója követett. Tolna megyei titkárunk elmondta, hogy köszönetét szeretné kifejezni Tobak Ferenc és Jekelfalussy Tibor munkatársunknak a számukra elkészült kisfilm összeállításáért, továbbá beszámolt az Igazgatóság 2021-es év célkitűzéseiről is.

Egyesületünk május 10-én megtartotta az év 2. online Elnökségi Ülését, melyen 9 elnökségi tag vett részt. Az ülés során szervezetünk elnöke, Dobai Sándor örömmel jelentette be, hogy az elmúlt 31 év alatt közel 100 elnökségi ülést tartottunk. Beszédében tájékoztatta a tagokat a 2020-as év legkiemelkedőbb eseményeiről, kiegészítve a 2021-évben eddig történt feladatainkról.

Kiemelte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzmegelőzési Bizottságával folytatott szoros együttműködést, beszámolt a virtuális valóság szemüvegre készített két lakosságtájékoztató film elkészítéséről, valamint tájékoztatta az elnökséget a katasztrófavédelem számára beszerzett VR szemüvegekről, továbbá az ehhez kapcsolódó képzésekről.

Az Országos Elnökség számára az ülést megelőzően valamennyi írásos dokumentációt megküldtük, úgy az elnöki beszámolót, mint a közhasznúsági jelentést, mérleget, új tagok felvételével kapcsolatos tájékoztatót. Az Elnökség valamennyi dokumentumot elfogadta és jóváhagyta a május végén megrendezésre kerülő éves Küldöttgyűlés számára felterjesztésre.

Fejes Tamás, a Felügyelő Bizottság tagja kiemelte az RSOE megújult weboldalát. Mint mondta, sokkal áttekinthetőbb lett az oldal és a megújult design is illik a szervezethez.

A szervezet vezetősége bízik abban, hogy a következő Elnökségi Ülést már személyesen tudja megtartani.

2015. május 11 óta kerül megszervezésre a Közlekedési Kultúra Napja hazánkban, melynek célja, felhívni állampolgáraink figyelmét a kulturált közlekedés fontosságára, a közlekedésben előírt szabályok betartására.

Szervezetünk már 2015-ben csatlakozott a hagyományteremtő eseményhez, hiszen elkötelezettek vagyunk a kulturált közlekedés, a balesetmegelőzés és a közlekedésbiztonság mellett. Korábbi években a rendezvény napján, május 11-én szabadtéri helyszíneken vízibiztonsággal összefüggő programokkal járultunk hozzá a nap sikeréhez. A pandémia miatt ebben az évben online programok valósulhattak meg, így szervezetünk elkészített egy rövid tájékoztató kisfilmet Egyesületünkről, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint stratégiai partnerünk munkájáról. A filmben a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság is számos hasznos információval látja el a lakosságot a viharjelző rendszerek működési szabályairól.

Legyen minden nap a kulturált közlekedés napja!

Egyesületünk által végzett közfeladatok működésébe engedtek bepillantást az online titkári értekezletek, melyek során valamennyi, szervezetünk által működtetett rendszer bemutatásra került. Az értekezleteknek elsődleges célja az volt, hogy a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok munkáját segítsük. A modulok az online térben kerültek bemutatásra és bizonyos folyamatokat élő példán keresztül tudtunk megmutatni.
A meghívottak a Balatoni Segélyhívó és Viharjelző rendszer felépítésébe kaptak bevezetést, ahol a kezdetektől napjainkig bezárólag láthatták a fejlődést és megismerhették a működési folyamatokat. Az internet és mobilapplikációk segítségével könnyen átláthatóvá, kézzel foghatóvá vált a rendszer használata.
A következő értekezleten – a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal kötött együttműködés értelmében - az új virtuális valóság szemüvegek alkalmazásával kapcsolatban kaptak elméleti frissítést a meghívottak, valamint visszajelzést kértünk tőlük eddigi tapasztalataikról az eszközök használatával kapcsolatban. Az internetes kapcsolaton keresztül a programok átadása, azok feltelepítése és használata gördülékenyen zajlott.
Az Egyesület jelmondata szerint nem csak a szárazföldön nyújtunk segítséget, hanem a vízen is, ezért is veszünk részt a Folyami Információs Rendszer létrehozásában. Ebben a rendszerben az Egyesület diszpécserei figyelik a hazai hajózási útvonalakat, segítik az eseménymentes közlekedést, valamint reagálnak az esetleges havária helyzetekre. A rendszer egyik fejlesztője, valamint a szolgálatvezető bemutatta, hogy milyen adatokat látnak és továbbítanak a diszpécserközpontban. Emellett a résztvevők bepillantást nyertek a napi rutin feladatokba is, mint például a hajók ki-és bejelentkeztetése és a vízállások ismertetése.
Az RSOE 2015-ben létrehozott egy, az egész világot figyelő katasztrófa jelzőrendszert, az EDIS-t, melyet a 2019-es fejlesztés során új alapokra helyeztek, a mai katasztrófa és egyéb eseményeknek megfelelően pontosítottak és egyúttal modern külsőt is kapott. Az Egyesület vezetőfejlesztője az EDIS-re vonatkozó kérdésekre pontos válaszokat adott. A titkároktól ez alkalommal is pozitív visszajelzések érkeztek.
Bár ezek az értekezletek az online térben valósultak meg, mégis jó hangulatban teltek, az előadók jól érthetően és teljes körűen átadták tudásukat, és a hallgatóság valamennyi kérdését megválaszolták, a felmerülő ötleteket meghallgatták, azok átbeszélésre, megfontolásra kerültek.

A film IDE KATTINTVA megtekinthető.
Rendhagyó módon, idén az online térben ünnepelte az Egyesület a 39. születésnapját.
Dobai Sándor elnök visszaemlékezésében a CB rádiózás hőskorától folyamatosan megújuló Egyesület - napjainkban is tartó - szervezeti és szakmai fejlődésének szakaszairól, a társadalmi szerepvállalás fontosságáról, valamint a kialakult járványügyi helyzethez való alkalmazkodásáról beszélt.

A „cégek” közötti összekötő kapocs már a kezdetektől az infokommunikáció volt. A partnerek és az ügyfelek igényeinek és céljainak megvalósítása mindkét részről a hosszútávon fenntartható fejlődést és az egyre szélesebb együttműködési kapcsolatrendszert biztosította.
Az Egyesület szervezeti és egymásra épülő szakmai feladatait közel 100 fős jól összefogott, hatékonyan együttműködő kollektíva látja el. Mára közhasznú országos szervezetként közfeladat átvállalás keretében működik együtt és támogatja a kiemelt stratégiai partnerek tevékenységét, igazodva a kor technológiai igényeihez.

Dobai Sándor elnök és Kovács Csaba vezérigazgató a stabil, jól dolgozó és megbízható munkatársaknak a hosszú éveken át tartó helytállásukért, valamint a veszélyhelyzetben végzett munkájukért adták át az elismeréseket.

A jeles évfordulón 13 fő 5 éves, 5 fő 10 éves, 1 fő 15 éves, 1 fő 20 éves letöltött munkaviszony után vehette át elismerő oklevelét, továbbá 3 fő vehetett át Elnöki elismerést a járványhelyzet alatt végzett kitartó munkájáért. Az ünnepség részeként Mező Gergelyt a vezetőség nemzetközi projekt igazgatóvá nevezte ki.
A vezetőség nevében köszönjük kitartó és értékteremtő munkájukat, valamint további sok sikert kívánunk a feladatok elvégzésében!

Megtartottuk hagyományos Titkári Értekezletünket
Országos Elnökségi Ülés
Legyünk társak a közlekedésben – Közlekedési Kultúra Napja
Az Egyesület közfeladat ellátásának bemutatása a megyei titkárok számára
Közlekedési Kultúra Napja 2021 pályázat
Törzsgárda és Elnöki elismerések átadása, vezetői kinevezés
2021-02-26
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-25
2021-03-19
2021-03-05
Egyesületünk idén is támogatja a Közlekedési Kultúra Napja eseményeit.
Kisművész 2021 rajz- és videó pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS általános- és középiskolások számára

A pályázat témája: A biztonságé az elsőbbség – közlekedj biztonságosan!
Határidő: 2021. április 25.
Részletek
5
5
6
6
FŐOLDAL
HÍREK
4
3
2
1
4
3
2
1
Egyesületünk megyei szervezetei 2002-2003-évben alakultak. A szervezet vezetősége döntése alapján, minden év februárjában két napos Titkári Értekezleteket szervez az Egyesület, melynek célja az országos szervezet összetartozásának erősítése, a titkárok munkájának hatékonyabb összefogása és a csapatépítés.

Idén 17. Alkalommal került megrendezésre a Titkári Értekezlet, azonban az eddig megszokott ráckevei helyszín helyett online tartottuk meg.

A két órás egyeztetést Tanka László, a BM OKF Informatikai Főosztályának vezetője nyitotta meg és számos, elsősorban drónozással összefüggő kérdésről tájékoztatta titkárainkat.

Meghívott vendégeink között köszönthettük Dr. Endrődi Istvánt, a Polgári Védelmi Szövetség elnökét, aki beszámolt a szervezet 2021-es évre kitűzött céljairól, melyeket jelentősen befolyásolhat a még mindig tartó veszélyhelyzet.

Dobai Sándor, szervezetünk elnöke röviden összefoglalta a 2020-as év eseményeit, ismertette a 2021-es év Munkatervét, valamint beszámolt az elkövetkező fél évre tervezett kiscsoportos titkári továbbképzésekről. Mint elmondta, a program összeállításánál a fő cél az volt, hogy olyan információkkal segítsük titkáraink munkáját, melyek által a kapott információt mindennapi munkájuk során alkalmazni tudják. Jung Gyula, az Üzemeltetés vezetője, Horváth Endre az IT csoport vezetője, valamint Hajdú Csaba, a TFK Szolgálatvezetője rövid ízelítőt adtak a tavasszal megrendezésre kerülő előadásokról.

Szabó József szakképzési és oktatási tanácsadónk az online képzés előnyeiről és hátrányairól tartott előadást, melyet Dr. Ackermann Zsuzsanna beszámolója követett. Tolna megyei titkárunk elmondta, hogy köszönetét szeretné kifejezni Tobak Ferenc és Jekelfalussy Tibor munkatársunknak a számukra elkészült kisfilm összeállításáért, továbbá beszámolt az Igazgatóság 2021-es év célkitűzéseiről is.

Megtartottuk hagyományos Titkári Értekezletünket
2020-02-26
Egyesületünk május 10-én megtartotta az év 2. online Elnökségi Ülését, melyen 9 elnökségi tag vett részt. Az ülés során szervezetünk elnöke, Dobai Sándor örömmel jelentette be, hogy az elmúlt 31 év alatt közel 100 elnökségi ülést tartottunk. Beszédében tájékoztatta a tagokat a 2020-as év legkiemelkedőbb eseményeiről, kiegészítve a 2021-évben eddig történt feladatainkról.

Kiemelte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzmegelőzési Bizottságával folytatott szoros együttműködést, beszámolt a virtuális valóság szemüvegre készített két lakosságtájékoztató film elkészítéséről, valamint tájékoztatta az elnökséget a katasztrófavédelem számára beszerzett VR szemüvegekről, továbbá az ehhez kapcsolódó képzésekről.

Az Országos Elnökség számára az ülést megelőzően valamennyi írásos dokumentációt megküldtük, úgy az elnöki beszámolót, mint a közhasznúsági jelentést, mérleget, új tagok felvételével kapcsolatos tájékoztatót. Az Elnökség valamennyi dokumentumot elfogadta és jóváhagyta a május végén megrendezésre kerülő éves Küldöttgyűlés számára felterjesztésre.

Fejes Tamás, a Felügyelő Bizottság tagja kiemelte az RSOE megújult weboldalát. Mint mondta, sokkal áttekinthetőbb lett az oldal és a megújult design is illik a szervezethez.

A szervezet vezetősége bízik abban, hogy a következő Elnökségi Ülést már személyesen tudja megtartani.

Országos Elnökségi Ülés
2021-05-11
2015. május 11 óta kerül megszervezésre a Közlekedési Kultúra Napja hazánkban, melynek célja, felhívni állampolgáraink figyelmét a kulturált közlekedés fontosságára, a közlekedésben előírt szabályok betartására.

Szervezetünk már 2015-ben csatlakozott a hagyományteremtő eseményhez, hiszen elkötelezettek vagyunk a kulturált közlekedés, a balesetmegelőzés és a közlekedésbiztonság mellett. Korábbi években a rendezvény napján, május 11-én szabadtéri helyszíneken vízibiztonsággal összefüggő programokkal járultunk hozzá a nap sikeréhez. A pandémia miatt ebben az évben online programok valósulhattak meg, így szervezetünk elkészített egy rövid tájékoztató kisfilmet Egyesületünkről, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint stratégiai partnerünk munkájáról. A filmben a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság is számos hasznos információval látja el a lakosságot a viharjelző rendszerek működési szabályairól.

Legyen minden nap a kulturált közlekedés napja!

Legyünk társak a közlekedésben –
Közlekedési Kultúra Napja
2021-05-12
A film IDE KATTINTVA megtekinthető.
Egyesületünk által végzett közfeladatok működésébe engedtek bepillantást az online titkári értekezletek, melyek során valamennyi, szervezetünk által működtetett rendszer bemutatásra került. Az értekezleteknek elsődleges célja az volt, hogy a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok munkáját segítsük. A modulok az online térben kerültek bemutatásra és bizonyos folyamatokat élő példán keresztül tudtunk megmutatni.
A meghívottak a Balatoni Segélyhívó és Viharjelző rendszer felépítésébe kaptak bevezetést, ahol a kezdetektől napjainkig bezárólag láthatták a fejlődést és megismerhették a működési folyamatokat. Az internet és mobilapplikációk segítségével könnyen átláthatóvá, kézzel foghatóvá vált a rendszer használata.
A következő értekezleten – a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal kötött együttműködés értelmében - az új virtuális valóság szemüvegek alkalmazásával kapcsolatban kaptak elméleti frissítést a meghívottak, valamint visszajelzést kértünk tőlük eddigi tapasztalataikról az eszközök használatával kapcsolatban. Az internetes kapcsolaton keresztül a programok átadása, azok feltelepítése és használata gördülékenyen zajlott.
Az Egyesület jelmondata szerint nem csak a szárazföldön nyújtunk segítséget, hanem a vízen is, ezért is veszünk részt a Folyami Információs Rendszer létrehozásában. Ebben a rendszerben az Egyesület diszpécserei figyelik a hazai hajózási útvonalakat, segítik az eseménymentes közlekedést, valamint reagálnak az esetleges havária helyzetekre. A rendszer egyik fejlesztője, valamint a szolgálatvezető bemutatta, hogy milyen adatokat látnak és továbbítanak a diszpécserközpontban. Emellett a résztvevők bepillantást nyertek a napi rutin feladatokba is, mint például a hajók ki-és bejelentkeztetése és a vízállások ismertetése.
Az RSOE 2015-ben létrehozott egy, az egész világot figyelő katasztrófa jelzőrendszert, az EDIS-t, melyet a 2019-es fejlesztés során új alapokra helyeztek, a mai katasztrófa és egyéb eseményeknek megfelelően pontosítottak és egyúttal modern külsőt is kapott. Az Egyesület vezetőfejlesztője az EDIS-re vonatkozó kérdésekre pontos válaszokat adott. A titkároktól ez alkalommal is pozitív visszajelzések érkeztek.
Bár ezek az értekezletek az online térben valósultak meg, mégis jó hangulatban teltek, az előadók jól érthetően és teljes körűen átadták tudásukat, és a hallgatóság valamennyi kérdését megválaszolták, a felmerülő ötleteket meghallgatták, azok átbeszélésre, megfontolásra kerültek.

Az Egyesület közfeladat ellátásának
bemutatása a megyei titkárok számára
2021-05-25
Egyesületünk idén is támogatja a Közlekedési Kultúra Napja eseményeit.
Kisművész 2021 rajz- és videó pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS általános- és középiskolások számára

A pályázat témája: A biztonságé az elsőbbség – közlekedj biztonságosan!
Határidő: 2021. április 25.
Közlekedési Kultúra Napja 2021 pályázat
2021-03-19
Rendhagyó módon, idén az online térben ünnepelte az Egyesület a 39. születésnapját.
Dobai Sándor elnök visszaemlékezésében a CB rádiózás hőskorától folyamatosan megújuló Egyesület - napjainkban is tartó - szervezeti és szakmai fejlődésének szakaszairól, a társadalmi szerepvállalás fontosságáról, valamint a kialakult járványügyi helyzethez való alkalmazkodásáról beszélt.

A „cégek” közötti összekötő kapocs már a kezdetektől az infokommunikáció volt. A partnerek és az ügyfelek igényeinek és céljainak megvalósítása mindkét részről a hosszútávon fenntartható fejlődést és az egyre szélesebb együttműködési kapcsolatrendszert biztosította.
Az Egyesület szervezeti és egymásra épülő szakmai feladatait közel 100 fős jól összefogott, hatékonyan együttműködő kollektíva látja el. Mára közhasznú országos szervezetként közfeladat átvállalás keretében működik együtt és támogatja a kiemelt stratégiai partnerek tevékenységét, igazodva a kor technológiai igényeihez.

Dobai Sándor elnök és Kovács Csaba vezérigazgató a stabil, jól dolgozó és megbízható munkatársaknak a hosszú éveken át tartó helytállásukért, valamint a veszélyhelyzetben végzett munkájukért adták át az elismeréseket.

A jeles évfordulón 13 fő 5 éves, 5 fő 10 éves, 1 fő 15 éves, 1 fő 20 éves letöltött munkaviszony után vehette át elismerő oklevelét, továbbá 3 fő vehetett át Elnöki elismerést a járványhelyzet alatt végzett kitartó munkájáért. Az ünnepség részeként Mező Gergelyt a vezetőség nemzetközi projekt igazgatóvá nevezte ki.
A vezetőség nevében köszönjük kitartó és értékteremtő munkájukat, valamint további sok sikert kívánunk a feladatok elvégzésében!

Törzsgárda és Elnöki elismerések átadása,
vezetői kinevezés
2020-03-05
Részletek
5
5
6
6
FŐOLDAL
HÍREK
4
3
2
1
4
3
2
1
Egyesületünk megyei szervezetei 2002-2003-évben alakultak. A szervezet vezetősége döntése alapján, minden év februárjában két napos Titkári Értekezleteket szervez az Egyesület, melynek célja az országos szervezet összetartozásának erősítése, a titkárok munkájának hatékonyabb összefogása és a csapatépítés.

Idén 17. Alkalommal került megrendezésre a Titkári Értekezlet, azonban az eddig megszokott ráckevei helyszín helyett online tartottuk meg.

A két órás egyeztetést Tanka László, a BM OKF Informatikai Főosztályának vezetője nyitotta meg és számos, elsősorban drónozással összefüggő kérdésről tájékoztatta titkárainkat.

Meghívott vendégeink között köszönthettük Dr. Endrődi Istvánt, a Polgári Védelmi Szövetség elnökét, aki beszámolt a szervezet 2021-es évre kitűzött céljairól, melyeket jelentősen befolyásolhat a még mindig tartó veszélyhelyzet.

Dobai Sándor, szervezetünk elnöke röviden összefoglalta a 2020-as év eseményeit, ismertette a 2021-es év Munkatervét, valamint beszámolt az elkövetkező fél évre tervezett kiscsoportos titkári továbbképzésekről. Mint elmondta, a program összeállításánál a fő cél az volt, hogy olyan információkkal segítsük titkáraink munkáját, melyek által a kapott információt mindennapi munkájuk során alkalmazni tudják. Jung Gyula, az Üzemeltetés vezetője, Horváth Endre az IT csoport vezetője, valamint Hajdú Csaba, a TFK Szolgálatvezetője rövid ízelítőt adtak a tavasszal megrendezésre kerülő előadásokról.

Szabó József szakképzési és oktatási tanácsadónk az online képzés előnyeiről és hátrányairól tartott előadást, melyet Dr. Ackermann Zsuzsanna beszámolója követett. Tolna megyei titkárunk elmondta, hogy köszönetét szeretné kifejezni Tobak Ferenc és Jekelfalussy Tibor munkatársunknak a számukra elkészült kisfilm összeállításáért, továbbá beszámolt az Igazgatóság 2021-es év célkitűzéseiről is.

Egyesületünk május 10-én megtartotta az év 2. online Elnökségi Ülését, melyen 9 elnökségi tag vett részt. Az ülés során szervezetünk elnöke, Dobai Sándor örömmel jelentette be, hogy az elmúlt 31 év alatt közel 100 elnökségi ülést tartottunk. Beszédében tájékoztatta a tagokat a 2020-as év legkiemelkedőbb eseményeiről, kiegészítve a 2021-évben eddig történt feladatainkról.

Kiemelte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzmegelőzési Bizottságával folytatott szoros együttműködést, beszámolt a virtuális valóság szemüvegre készített két lakosságtájékoztató film elkészítéséről, valamint tájékoztatta az elnökséget a katasztrófavédelem számára beszerzett VR szemüvegekről, továbbá az ehhez kapcsolódó képzésekről.

Az Országos Elnökség számára az ülést megelőzően valamennyi írásos dokumentációt megküldtük, úgy az elnöki beszámolót, mint a közhasznúsági jelentést, mérleget, új tagok felvételével kapcsolatos tájékoztatót. Az Elnökség valamennyi dokumentumot elfogadta és jóváhagyta a május végén megrendezésre kerülő éves Küldöttgyűlés számára felterjesztésre.

Fejes Tamás, a Felügyelő Bizottság tagja kiemelte az RSOE megújult weboldalát. Mint mondta, sokkal áttekinthetőbb lett az oldal és a megújult design is illik a szervezethez.

A szervezet vezetősége bízik abban, hogy a következő Elnökségi Ülést már személyesen tudja megtartani.

2015. május 11 óta kerül megszervezésre a Közlekedési Kultúra Napja hazánkban, melynek célja, felhívni állampolgáraink figyelmét a kulturált közlekedés fontosságára, a közlekedésben előírt szabályok betartására.

Szervezetünk már 2015-ben csatlakozott a hagyományteremtő eseményhez, hiszen elkötelezettek vagyunk a kulturált közlekedés, a balesetmegelőzés és a közlekedésbiztonság mellett. Korábbi években a rendezvény napján, május 11-én szabadtéri helyszíneken vízibiztonsággal összefüggő programokkal járultunk hozzá a nap sikeréhez. A pandémia miatt ebben az évben online programok valósulhattak meg, így szervezetünk elkészített egy rövid tájékoztató kisfilmet Egyesületünkről, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint stratégiai partnerünk munkájáról. A filmben a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság is számos hasznos információval látja el a lakosságot a viharjelző rendszerek működési szabályairól.

Legyen minden nap a kulturált közlekedés napja!

Egyesületünk által végzett közfeladatok működésébe engedtek bepillantást az online titkári értekezletek, melyek során valamennyi, szervezetünk által működtetett rendszer bemutatásra került. Az értekezleteknek elsődleges célja az volt, hogy a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok munkáját segítsük. A modulok az online térben kerültek bemutatásra és bizonyos folyamatokat élő példán keresztül tudtunk megmutatni.
A meghívottak a Balatoni Segélyhívó és Viharjelző rendszer felépítésébe kaptak bevezetést, ahol a kezdetektől napjainkig bezárólag láthatták a fejlődést és megismerhették a működési folyamatokat. Az internet és mobilapplikációk segítségével könnyen átláthatóvá, kézzel foghatóvá vált a rendszer használata.
A következő értekezleten – a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal kötött együttműködés értelmében - az új virtuális valóság szemüvegek alkalmazásával kapcsolatban kaptak elméleti frissítést a meghívottak, valamint visszajelzést kértünk tőlük eddigi tapasztalataikról az eszközök használatával kapcsolatban. Az internetes kapcsolaton keresztül a programok átadása, azok feltelepítése és használata gördülékenyen zajlott.
Az Egyesület jelmondata szerint nem csak a szárazföldön nyújtunk segítséget, hanem a vízen is, ezért is veszünk részt a Folyami Információs Rendszer létrehozásában. Ebben a rendszerben az Egyesület diszpécserei figyelik a hazai hajózási útvonalakat, segítik az eseménymentes közlekedést, valamint reagálnak az esetleges havária helyzetekre. A rendszer egyik fejlesztője, valamint a szolgálatvezető bemutatta, hogy milyen adatokat látnak és továbbítanak a diszpécserközpontban. Emellett a résztvevők bepillantást nyertek a napi rutin feladatokba is, mint például a hajók ki-és bejelentkeztetése és a vízállások ismertetése.
Az RSOE 2015-ben létrehozott egy, az egész világot figyelő katasztrófa jelzőrendszert, az EDIS-t, melyet a 2019-es fejlesztés során új alapokra helyeztek, a mai katasztrófa és egyéb eseményeknek megfelelően pontosítottak és egyúttal modern külsőt is kapott. Az Egyesület vezetőfejlesztője az EDIS-re vonatkozó kérdésekre pontos válaszokat adott. A titkároktól ez alkalommal is pozitív visszajelzések érkeztek.
Bár ezek az értekezletek az online térben valósultak meg, mégis jó hangulatban teltek, az előadók jól érthetően és teljes körűen átadták tudásukat, és a hallgatóság valamennyi kérdését megválaszolták, a felmerülő ötleteket meghallgatták, azok átbeszélésre, megfontolásra kerültek.

Rendhagyó módon, idén az online térben ünnepelte az Egyesület a 39. születésnapját.
Dobai Sándor elnök visszaemlékezésében a CB rádiózás hőskorától folyamatosan megújuló Egyesület - napjainkban is tartó - szervezeti és szakmai fejlődésének szakaszairól, a társadalmi szerepvállalás fontosságáról, valamint a kialakult járványügyi helyzethez való alkalmazkodásáról beszélt.

A „cégek” közötti összekötő kapocs már a kezdetektől az infokommunikáció volt. A partnerek és az ügyfelek igényeinek és céljainak megvalósítása mindkét részről a hosszútávon fenntartható fejlődést és az egyre szélesebb együttműködési kapcsolatrendszert biztosította.
Az Egyesület szervezeti és egymásra épülő szakmai feladatait közel 100 fős jól összefogott, hatékonyan együttműködő kollektíva látja el. Mára közhasznú országos szervezetként közfeladat átvállalás keretében működik együtt és támogatja a kiemelt stratégiai partnerek tevékenységét, igazodva a kor technológiai igényeihez.

Dobai Sándor elnök és Kovács Csaba vezérigazgató a stabil, jól dolgozó és megbízható munkatársaknak a hosszú éveken át tartó helytállásukért, valamint a veszélyhelyzetben végzett munkájukért adták át az elismeréseket.

A jeles évfordulón 13 fő 5 éves, 5 fő 10 éves, 1 fő 15 éves, 1 fő 20 éves letöltött munkaviszony után vehette át elismerő oklevelét, továbbá 3 fő vehetett át Elnöki elismerést a járványhelyzet alatt végzett kitartó munkájáért. Az ünnepség részeként Mező Gergelyt a vezetőség nemzetközi projekt igazgatóvá nevezte ki.
A vezetőség nevében köszönjük kitartó és értékteremtő munkájukat, valamint további sok sikert kívánunk a feladatok elvégzésében!

Megtartottuk hagyományos Titkári Értekezletünket
Országos Elnökségi Ülés
Legyünk társak a közlekedésben – Közlekedési Kultúra Napja
Az Egyesület közfeladat ellátásának bemutatása a megyei titkárok számára
Közlekedési Kultúra Napja 2021 pályázat
Törzsgárda és Elnöki elismerések átadása, vezetői kinevezés
2021-02-26
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-25
2021-03-19
2021-03-05
Egyesületünk idén is támogatja a Közlekedési Kultúra Napja eseményeit.
Kisművész 2021 rajz- és videó pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS általános- és középiskolások számára

A pályázat témája: A biztonságé az elsőbbség – közlekedj biztonságosan!
Határidő: 2021. április 25.
Részletek
A film IDE KATTINTVA megtekinthető.
5
5
6
6
FŐOLDAL
HÍREK
4
3
2
1
4
3
2
1
2019-04-27
Egyesületünk megyei szervezetei 2002-2003-évben alakultak. A szervezet vezetősége döntése alapján, minden év februárjában két napos Titkári Értekezleteket szervez az Egyesület, melynek célja az országos szervezet összetartozásának erősítése, a titkárok munkájának hatékonyabb összefogása és a csapatépítés.

Idén 17. Alkalommal került megrendezésre a Titkári Értekezlet, azonban az eddig megszokott ráckevei helyszín helyett online tartottuk meg.

A két órás egyeztetést Tanka László, a BM OKF Informatikai Főosztályának vezetője nyitotta meg és számos, elsősorban drónozással összefüggő kérdésről tájékoztatta titkárainkat.

Meghívott vendégeink között köszönthettük Dr. Endrődi Istvánt, a Polgári Védelmi Szövetség elnökét, aki beszámolt a szervezet 2021-es évre kitűzött céljairól, melyeket jelentősen befolyásolhat a még mindig tartó veszélyhelyzet.

Dobai Sándor, szervezetünk elnöke röviden összefoglalta a 2020-as év eseményeit, ismertette a 2021-es év Munkatervét, valamint beszámolt az elkövetkező fél évre tervezett kiscsoportos titkári továbbképzésekről. Mint elmondta, a program összeállításánál a fő cél az volt, hogy olyan információkkal segítsük titkáraink munkáját, melyek által a kapott információt mindennapi munkájuk során alkalmazni tudják. Jung Gyula, az Üzemeltetés vezetője, Horváth Endre az IT csoport vezetője, valamint Hajdú Csaba, a TFK Szolgálatvezetője rövid ízelítőt adtak a tavasszal megrendezésre kerülő előadásokról.

Szabó József szakképzési és oktatási tanácsadónk az online képzés előnyeiről és hátrányairól tartott előadást, melyet Dr. Ackermann Zsuzsanna beszámolója követett. Tolna megyei titkárunk elmondta, hogy köszönetét szeretné kifejezni Tobak Ferenc és Jekelfalussy Tibor munkatársunknak a számukra elkészült kisfilm összeállításáért, továbbá beszámolt az Igazgatóság 2021-es év célkitűzéseiről is.

Megtartottuk hagyományos Titkári Értekezletünket
2021-02-26
Rendhagyó módon, idén az online térben ünnepelte az Egyesület a 39. születésnapját.
Dobai Sándor elnök visszaemlékezésében a CB rádiózás hőskorától folyamatosan megújuló Egyesület - napjainkban is tartó - szervezeti és szakmai fejlődésének szakaszairól, a társadalmi szerepvállalás fontosságáról, valamint a kialakult járványügyi helyzethez való alkalmazkodásáról beszélt.

A „cégek” közötti összekötő kapocs már a kezdetektől az infokommunikáció volt. A partnerek és az ügyfelek igényeinek és céljainak megvalósítása mindkét részről a hosszútávon fenntartható fejlődést és az egyre szélesebb együttműködési kapcsolatrendszert biztosította.
Az Egyesület szervezeti és egymásra épülő szakmai feladatait közel 100 fős jól összefogott, hatékonyan együttműködő kollektíva látja el. Mára közhasznú országos szervezetként közfeladat átvállalás keretében működik együtt és támogatja a kiemelt stratégiai partnerek tevékenységét, igazodva a kor technológiai igényeihez.

Dobai Sándor elnök és Kovács Csaba vezérigazgató a stabil, jól dolgozó és megbízható munkatársaknak a hosszú éveken át tartó helytállásukért, valamint a veszélyhelyzetben végzett munkájukért adták át az elismeréseket.

A jeles évfordulón 13 fő 5 éves, 5 fő 10 éves, 1 fő 15 éves, 1 fő 20 éves letöltött munkaviszony után vehette át elismerő oklevelét, továbbá 3 fő vehetett át Elnöki elismerést a járványhelyzet alatt végzett kitartó munkájáért. Az ünnepség részeként Mező Gergelyt a vezetőség nemzetközi projekt igazgatóvá nevezte ki.
A vezetőség nevében köszönjük kitartó és értékteremtő munkájukat, valamint további sok sikert kívánunk a feladatok elvégzésében!

Törzsgárda és Elnöki elismerések átadása, vezetői kinevezés
2021-03-05
Közlekedési Kultúra Napja 2021 pályázat
2021-03-19
Egyesületünk idén is támogatja a Közlekedési Kultúra Napja eseményeit.
Kisművész 2021 rajz- és videó pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS általános- és középiskolások számára

A pályázat témája: A biztonságé az elsőbbség – közlekedj biztonságosan!
Határidő: 2021. április 25.
Részletek
Egyesületünk május 10-én megtartotta az év 2. online Elnökségi Ülését, melyen 9 elnökségi tag vett részt. Az ülés során szervezetünk elnöke, Dobai Sándor örömmel jelentette be, hogy az elmúlt 31 év alatt közel 100 elnökségi ülést tartottunk. Beszédében tájékoztatta a tagokat a 2020-as év legkiemelkedőbb eseményeiről, kiegészítve a 2021-évben eddig történt feladatainkról.

Kiemelte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzmegelőzési Bizottságával folytatott szoros együttműködést, beszámolt a virtuális valóság szemüvegre készített két lakosságtájékoztató film elkészítéséről, valamint tájékoztatta az elnökséget a katasztrófavédelem számára beszerzett VR szemüvegekről, továbbá az ehhez kapcsolódó képzésekről.

Az Országos Elnökség számára az ülést megelőzően valamennyi írásos dokumentációt megküldtük, úgy az elnöki beszámolót, mint a közhasznúsági jelentést, mérleget, új tagok felvételével kapcsolatos tájékoztatót. Az Elnökség valamennyi dokumentumot elfogadta és jóváhagyta a május végén megrendezésre kerülő éves Küldöttgyűlés számára felterjesztésre.

Fejes Tamás, a Felügyelő Bizottság tagja kiemelte az RSOE megújult weboldalát. Mint mondta, sokkal áttekinthetőbb lett az oldal és a megújult design is illik a szervezethez.

A szervezet vezetősége bízik abban, hogy a következő Elnökségi Ülést már személyesen tudja megtartani.

Országos Elnökségi Ülés
2021-05-11
2015. május 11 óta kerül megszervezésre a Közlekedési Kultúra Napja hazánkban, melynek célja, felhívni állampolgáraink figyelmét a kulturált közlekedés fontosságára, a közlekedésben előírt szabályok betartására.

Szervezetünk már 2015-ben csatlakozott a hagyományteremtő eseményhez, hiszen elkötelezettek vagyunk a kulturált közlekedés, a balesetmegelőzés és a közlekedésbiztonság mellett. Korábbi években a rendezvény napján, május 11-én szabadtéri helyszíneken vízibiztonsággal összefüggő programokkal járultunk hozzá a nap sikeréhez. A pandémia miatt ebben az évben online programok valósulhattak meg, így szervezetünk elkészített egy rövid tájékoztató kisfilmet Egyesületünkről, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint stratégiai partnerünk munkájáról. A filmben a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság is számos hasznos információval látja el a lakosságot a viharjelző rendszerek működési szabályairól.

Legyen minden nap a kulturált közlekedés napja!

A film IDE KATTINTVA megtekinthető.
Legyünk társak a közlekedésben – Közlekedési Kultúra Napja
2021-05-12
Egyesületünk által végzett közfeladatok működésébe engedtek bepillantást az online titkári értekezletek, melyek során valamennyi, szervezetünk által működtetett rendszer bemutatásra került. Az értekezleteknek elsődleges célja az volt, hogy a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok munkáját segítsük. A modulok az online térben kerültek bemutatásra és bizonyos folyamatokat élő példán keresztül tudtunk megmutatni.
A meghívottak a Balatoni Segélyhívó és Viharjelző rendszer felépítésébe kaptak bevezetést, ahol a kezdetektől napjainkig bezárólag láthatták a fejlődést és megismerhették a működési folyamatokat. Az internet és mobilapplikációk segítségével könnyen átláthatóvá, kézzel foghatóvá vált a rendszer használata.
A következő értekezleten – a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal kötött együttműködés értelmében - az új virtuális valóság szemüvegek alkalmazásával kapcsolatban kaptak elméleti frissítést a meghívottak, valamint visszajelzést kértünk tőlük eddigi tapasztalataikról az eszközök használatával kapcsolatban. Az internetes kapcsolaton keresztül a programok átadása, azok feltelepítése és használata gördülékenyen zajlott.
Az Egyesület jelmondata szerint nem csak a szárazföldön nyújtunk segítséget, hanem a vízen is, ezért is veszünk részt a Folyami Információs Rendszer létrehozásában. Ebben a rendszerben az Egyesület diszpécserei figyelik a hazai hajózási útvonalakat, segítik az eseménymentes közlekedést, valamint reagálnak az esetleges havária helyzetekre. A rendszer egyik fejlesztője, valamint a szolgálatvezető bemutatta, hogy milyen adatokat látnak és továbbítanak a diszpécserközpontban. Emellett a résztvevők bepillantást nyertek a napi rutin feladatokba is, mint például a hajók ki-és bejelentkeztetése és a vízállások ismertetése.
Az RSOE 2015-ben létrehozott egy, az egész világot figyelő katasztrófa jelzőrendszert, az EDIS-t, melyet a 2019-es fejlesztés során új alapokra helyeztek, a mai katasztrófa és egyéb eseményeknek megfelelően pontosítottak és egyúttal modern külsőt is kapott. Az Egyesület vezetőfejlesztője az EDIS-re vonatkozó kérdésekre pontos válaszokat adott. A titkároktól ez alkalommal is pozitív visszajelzések érkeztek.
Bár ezek az értekezletek az online térben valósultak meg, mégis jó hangulatban teltek, az előadók jól érthetően és teljes körűen átadták tudásukat, és a hallgatóság valamennyi kérdését megválaszolták, a felmerülő ötleteket meghallgatták, azok átbeszélésre, megfontolásra kerültek.

Az Egyesület közfeladat ellátásának bemutatása a megyei titkárok számára
2021-05-25
5
5
6
6