HÍREK
FŐOLDAL
A lakástüzek megelőzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Tűzmegelőzési Bizottság szakmai irányítása mellett Egyesületünk munkatársai 3D-s filmet készítettek.

A virtuális technológia segítségül hívásával olyan élményben lehet része a célközönségnek, mintha valóban részese lenne a körülötte zajló eseményeknek.

A VR technológia fejlődésének köszönhetően a 360°-os kamerával forgatott film részletgazdagon mutatja be a váratlan lakástűz kialakulásának folyamatát és a lakóközösség biztonsága érdekében azonnal végrehajtandó teendőket.

Várhatóan különböző rendezvényeken, szakmai programokon is lehet majd találkozni az Országos Tűzmegelőzési Bizottság rövidfilmjével.
A titkári értekezletet Dobai Sándor elnök nyitotta meg, majd a felkért előadók és a résztvevők köszöntése után az Egyesület 2019. évi tevékenységét értékelte.

Az elnök értékelőjében kiemelte az Egyesület és a tagszervezetek által közösen megvalósított hagyományőrző szervezeti programokat és a legfontosabb szakmai rendezvényeket. Köszönetét fejezte ki a megyei titkárok aktív közreműködéséért és az eredményesen lebonyolított tisztújító fővárosi és megyei taggyűlések megszervezéséért.

A 2020. évi Munkaterveben foglalt programok ismertetésén túl a konzúltáción egyeztetésre kerültek a megyei igazgatóságok előtt álló azon szakmai feladatok is, melyek lebonyolításában várhatóan az Egyesület is részfeladatokat vállalhat.

Az RSOE országos tagsága és az új belépők érintettségében az elnök véleményt és javaslatokat kért a titkároktól, majd mindezek tükrében tájékoztatást adott a legújabb kedvezményes TELENOR szolgáltatás lehetőségeiről, amely várhatóan az ügyfelek telefonálási szokásaihoz, illtve egyéni igényeihez is rugalmasan alkalmazkodik.

A rendezvény első napjának első felében Gyapjas János, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, „A hosszantartó nagykiterjedésű erdőtüzek térinformatikai döntéstámogatási, felkészülési, valamint a kórházkiürítési gyakorlatok tapasztalatai”-ról, majd Dr. Bárdos Zoltán, a Fejér Megyei Védelmi Bizottság titkára, „A honvédségi erők, eszközök részvétele a komplex együttműködési gyakorlatokon” című előadások alkalmával köszönték meg az RSOE Stúdió munkatársai által nyújtott infokommunikációs háttértámogatásokat.

A szakmai konzultáción Dr. Habil. Endrődi István, az MPVSZ országos elnöke az elmúlt év tekintetében nagyra értékelte az RSOE és megyei tagságának közreműködését és támogatását, melyeknek köszönhetően a Felmenőrendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyek megyei és országos döntői sikeresen zárultak. Az ez évi megyei versenyek és az országos döntő szervezésének, megrendezésének támogatásán túl kérte az országos szövetség előtt álló 2020. évi kiemelt feladatokaban való együttműködést, a titkárok tevékeny közreműködését.

Az elmúlt években egyre inkább kiszélesedni látszik az együttműködés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetével, valamint Rendészettudományi Karával, illetve a Katasztrófavédelmi Oktatási Központtal is. Mindezekre tekintettel Szabó József, az RSOE szakképzési tanácsadója tartott tájékoztatót a tanintézetekben órarend szerinti, valamint fakultatív jellegű, a gyakorlatias képzést fokozó oktatási tevékenységéről.

Tanka László, a BM OKF Informatikai Főosztály vezetője „Emeltszintű térinformatikai támogatás a szervezetek közötti kommunikációban” címmel tartott előadásában tájékoztatást adott az integrált rendszer alapját képező alkalmazás fejlesztéséről. Az alkalmazás segítségével rövid idő alatt képesek lesznek összeállítani azokat az interaktív, belső hálózaton belül bárhonnan elérhető szolgáltatásokat, információkat, amelyeket a kárhelyszíneken mentési feladatokat elláttók igényként fogalmaztak meg.

Az első nap záró moduljában Bartók Péter, a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese példaértékűnek értékelte az Egyesület és tagszervezetei közös csapatépítő programjait, melyek mint mondta, az országos Egyesület kohézióját erősítik.

Az Egyesület közfeladat átvállalásból adódó tevékenységei mellett hangsúlyozta a megyei igazgatóságok szakmai programjaiban való közreműködés fontosságát, amely a személyes kapcsolatrendszernek köszönhetően évről évre magas színvonalon valósul meg.

A közös feladatok megvalósításában az együttműködő szervezetek közötti kommunikációt a mindennapi munkában elengedhetetlennek és a jövőben is szükségesnek tartotta. Megköszönte a szakmai és sport versenyek alkalmával az RSOE és tagszervezetei által nyújtott több irányú támogatást.

Az aktualitások körében kiemelte a VR technológián alapuló lakosságtájékoztató tevékenység alkalmazását, amelyben az Egyesület zászlóshajóként jár elöl, ezzel is támogatva a Katasztrófavédelem prevenciós feladatait.

„Az egyre hatékonyabb együttműködésre törekvés az előre mutató javaslatokra, azok megvalósítására épül, melynek legnagyobb hozzáadott értéke a folyamatos innováció, és a többoldalú szakmai konzultáció.” - mondta az első szakmai nap zárása alkalmával a főigazgató-helyettes.
A második szakmai nap Dr. Ackermann Zsuzsanna Tolna Megyei titkár tájékoztatójával vette kezdetét. Az előadás középpontjában a Tolna Megyei Tagszertvezet létszámának növekedése, a szervezeti és szakmai programokban való együttműködés kölcsönös hasznossága és annak eredményei álltak. Az elmúlt évben a Nógrád Megyei Katasztróvavédelmi Igazgatóság hagyományteremtő jelleggel rendezte meg a Mentőszervezetek I. Országos Versenyét. A szakmai verseny szervezésének, lebonyolításának tapasztalatairól, illetve az RSOE Stúdió munkatársainak közreműködéséről és a verseny többirányú támogatásáról Juhász László, Nógrád Megyei titkár tartott előadást.

Az előadások után a titkárok megtekintették a lakástüzek megelőzése érdekében a 360 fokos kamerával forgatott filmet, valamint annak rövidített változatát. A VR technológia segítségével virtuális környezetben élhető át a váratlan lakástűz kialakulásának folyamata, és a rövidfilm alapján megismerhetők a lakóközösség biztonsága érdekében azonnal végrehajtandó legfontosabb teendők.

A rövidfilmek megtekintése után a megyei igazgatóságok azon tervezett programjainak egyeztetésére került sor, melyek megvalósításában várhatóan az Egyesület is közreműködhet.

A szakmai rendezvényen megtárgyalt témakörökkel összefüggésben a „Titkári kerekasztal” keretében a hatékony együttműködés fokozása érdekében ötletbörze levezetésére került sor, amely lehetőséget biztosított az innovatív felvetések, új módszerek, javaslatok megfontolására kidolgozására, a szakmai tapasztalatok cseréjére.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint a Katasztrófavédelem kiemelt stratégiai partnere a viharjelzésben, a Siófoki Obszervatóriumban megállapított időjárás alapján indítja el a rendszert, amelynek technikai üzemeltetését Egyesületünk látja el.

A hatóságok és szervezetünk fő célkitűzése a biztonság fokozása. Ennek kapcsán a “Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése a Balaton régió területén” című program keretében a középső és nyugati medencében 5 új állomás létesült (Balatonederics, Keszthelyi-öböl, Balatonszárszó, Balatonszepezd és Tihany Bahart Kikötő), valamint a projekt része az a 3 tó közepi állomás, mely 2019. őszén került elhelyezésre a Balatonban és hamarosan üzembe is lesz helyezve.
Az informatika lehetőségeinek köszönhetően szervezetünk megtartotta 38 éves történelme során első alkalommal az elektronikus Felügyelői Bizottsági, valamint Országos Elnökségi ülését. Az eseményen mind a bizottság, mint az elnökség szavazóképes volt.

Miután az elnökségi tagok online szavazással elfogadták a napirendi pontokat, Dobai Sándor elnök a korábban kiküldött anyagok alapján ismertette a szervezet 2015 és 2020 közötti időszak közötti legfontosabb feladatait: tájékoztatást adott a folyamatosan növekvő taglétszám alakulásáról, az elmúlt öt év során lebonyolított mintegy 9 uniós projektről, stratégiai partnereivel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, valamint az Országos Rendőrfőkapitánysággal való kiváló együttműködésekről. Beszámolt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közelmúltban aláírt együttműködési megállapodásról. Tájékoztatta a hallgatóságot a szervezet által működtetett Navinfo hajózási diszpécserközpont, valamint a TFK működéséről. Bejelentette, hogy átalakítás alatt van EDIS szolgáltatásunk, amely a világban történt katasztrófa események számára biztosít egységes, bárki számára hozzáférhető platformot.

Hangsúlyozta azokat a közfeladatokat, melyek alapját képezik a szervezet működésének. Kiemelt figyelmet szentelt az Egyesület balesetmegelőzési tevékenységére. Elmondta, hogy az öt év leforgása alatt közel 100 különböző eseményen vettünk részt közlekedésbiztonsági célzattal és számos témához kapcsolódó konferenciát is lebonyolítottunk.

Valamennyi elnökségi tag egyetértett a beszámolóval, elfogadta a szervezet éves gazdasági beszámolóját és közhasznúsági jelentését, továbbá a könyvvizsgálói jelentést.
XXI. századi technológia a lakosságtájékoztatás területén
A videó itt érhető el.
XVI. Titkári Értekezlet a hatékony együttműködés jegyében - Ráckeve
Titkári kerekasztal – Ötletbörze a szakmai együttműködés fokozása érdekében
Elindult a viharjelzési szezon – még nagyobb biztonság a Balatonon
Online Országos Elnökségi Ülés
2020-01-21
2020-02-20/21
2020-02-21
2020-04-01
2020-04-22
7
6
5
4
3
2
1
8
9
10
7
6
5
4
3
2
1
8
9
10
FŐOLDAL
HÍREK
7
6
5
4
3
2
1
8
9
10
7
6
5
4
3
2
1
8
9
10
A lakástüzek megelőzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Tűzmegelőzési Bizottság szakmai irányítása mellett Egyesületünk munkatársai 3D-s filmet készítettek.

A virtuális technológia segítségül hívásával olyan élményben lehet része a célközönségnek, mintha valóban részese lenne a körülötte zajló eseményeknek.

A VR technológia fejlődésének köszönhetően a 360°-os kamerával forgatott film részletgazdagon mutatja be a váratlan lakástűz kialakulásának folyamatát és a lakóközösség biztonsága érdekében azonnal végrehajtandó teendőket.

Várhatóan különböző rendezvényeken, szakmai programokon is lehet majd találkozni az Országos Tűzmegelőzési Bizottság rövidfilmjével.
A titkári értekezletet Dobai Sándor elnök nyitotta meg, majd a felkért előadók és a résztvevők köszöntése után az Egyesület 2019. évi tevékenységét értékelte.

Az elnök értékelőjében kiemelte az Egyesület és a tagszervezetek által közösen megvalósított hagyományőrző szervezeti programokat és a legfontosabb szakmai rendezvényeket. Köszönetét fejezte ki a megyei titkárok aktív közreműködéséért és az eredményesen lebonyolított tisztújító fővárosi és megyei taggyűlések megszervezéséért.

A 2020. évi Munkaterveben foglalt programok ismertetésén túl a konzúltáción egyeztetésre kerültek a megyei igazgatóságok előtt álló azon szakmai feladatok is, melyek lebonyolításában várhatóan az Egyesület is részfeladatokat vállalhat.

Az RSOE országos tagsága és az új belépők érintettségében az elnök véleményt és javaslatokat kért a titkároktól, majd mindezek tükrében tájékoztatást adott a legújabb kedvezményes TELENOR szolgáltatás lehetőségeiről, amely várhatóan az ügyfelek telefonálási szokásaihoz, illtve egyéni igényeihez is rugalmasan alkalmazkodik.

A rendezvény első napjának első felében Gyapjas János, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, „A hosszantartó nagykiterjedésű erdőtüzek térinformatikai döntéstámogatási, felkészülési, valamint a kórházkiürítési gyakorlatok tapasztalatai”-ról, majd Dr. Bárdos Zoltán, a Fejér Megyei Védelmi Bizottság titkára, „A honvédségi erők, eszközök részvétele a komplex együttműködési gyakorlatokon” című előadások alkalmával köszönték meg az RSOE Stúdió munkatársai által nyújtott infokommunikációs háttértámogatásokat.

A szakmai konzultáción Dr. Habil. Endrődi István, az MPVSZ országos elnöke az elmúlt év tekintetében nagyra értékelte az RSOE és megyei tagságának közreműködését és támogatását, melyeknek köszönhetően a Felmenőrendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyek megyei és országos döntői sikeresen zárultak. Az ez évi megyei versenyek és az országos döntő szervezésének, megrendezésének támogatásán túl kérte az országos szövetség előtt álló 2020. évi kiemelt feladatokaban való együttműködést, a titkárok tevékeny közreműködését.

Az elmúlt években egyre inkább kiszélesedni látszik az együttműködés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetével, valamint Rendészettudományi Karával, illetve a Katasztrófavédelmi Oktatási Központtal is. Mindezekre tekintettel Szabó József, az RSOE szakképzési tanácsadója tartott tájékoztatót a tanintézetekben órarend szerinti, valamint fakultatív jellegű, a gyakorlatias képzést fokozó oktatási tevékenységéről.

Tanka László, a BM OKF Informatikai Főosztály vezetője „Emeltszintű térinformatikai támogatás a szervezetek közötti kommunikációban” címmel tartott előadásában tájékoztatást adott az integrált rendszer alapját képező alkalmazás fejlesztéséről. Az alkalmazás segítségével rövid idő alatt képesek lesznek összeállítani azokat az interaktív, belső hálózaton belül bárhonnan elérhető szolgáltatásokat, információkat, amelyeket a kárhelyszíneken mentési feladatokat elláttók igényként fogalmaztak meg.

Az első nap záró moduljában Bartók Péter, a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese példaértékűnek értékelte az Egyesület és tagszervezetei közös csapatépítő programjait, melyek mint mondta, az országos Egyesület kohézióját erősítik.

Az Egyesület közfeladat átvállalásból adódó tevékenységei mellett hangsúlyozta a megyei igazgatóságok szakmai programjaiban való közreműködés fontosságát, amely a személyes kapcsolatrendszernek köszönhetően évről évre magas színvonalon valósul meg.

A közös feladatok megvalósításában az együttműködő szervezetek közötti kommunikációt a mindennapi munkában elengedhetetlennek és a jövőben is szükségesnek tartotta. Megköszönte a szakmai és sport versenyek alkalmával az RSOE és tagszervezetei által nyújtott több irányú támogatást.

Az aktualitások körében kiemelte a VR technológián alapuló lakosságtájékoztató tevékenység alkalmazását, amelyben az Egyesület zászlóshajóként jár elöl, ezzel is támogatva a Katasztrófavédelem prevenciós feladatait.

„Az egyre hatékonyabb együttműködésre törekvés az előre mutató javaslatokra, azok megvalósítására épül, melynek legnagyobb hozzáadott értéke a folyamatos innováció, és a többoldalú szakmai konzultáció.” - mondta az első szakmai nap zárása alkalmával a főigazgató-helyettes.
A második szakmai nap Dr. Ackermann Zsuzsanna Tolna Megyei titkár tájékoztatójával vette kezdetét. Az előadás középpontjában a Tolna Megyei Tagszertvezet létszámának növekedése, a szervezeti és szakmai programokban való együttműködés kölcsönös hasznossága és annak eredményei álltak. Az elmúlt évben a Nógrád Megyei Katasztróvavédelmi Igazgatóság hagyományteremtő jelleggel rendezte meg a Mentőszervezetek I. Országos Versenyét. A szakmai verseny szervezésének, lebonyolításának tapasztalatairól, illetve az RSOE Stúdió munkatársainak közreműködéséről és a verseny többirányú támogatásáról Juhász László, Nógrád Megyei titkár tartott előadást.

Az előadások után a titkárok megtekintették a lakástüzek megelőzése érdekében a 360 fokos kamerával forgatott filmet, valamint annak rövidített változatát. A VR technológia segítségével virtuális környezetben élhető át a váratlan lakástűz kialakulásának folyamata, és a rövidfilm alapján megismerhetők a lakóközösség biztonsága érdekében azonnal végrehajtandó legfontosabb teendők.

A rövidfilmek megtekintése után a megyei igazgatóságok azon tervezett programjainak egyeztetésére került sor, melyek megvalósításában várhatóan az Egyesület is közreműködhet.

A szakmai rendezvényen megtárgyalt témakörökkel összefüggésben a „Titkári kerekasztal” keretében a hatékony együttműködés fokozása érdekében ötletbörze levezetésére került sor, amely lehetőséget biztosított az innovatív felvetések, új módszerek, javaslatok megfontolására kidolgozására, a szakmai tapasztalatok cseréjére.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint a Katasztrófavédelem kiemelt stratégiai partnere a viharjelzésben, a Siófoki Obszervatóriumban megállapított időjárás alapján indítja el a rendszert, amelynek technikai üzemeltetését Egyesületünk látja el.

A hatóságok és szervezetünk fő célkitűzése a biztonság fokozása. Ennek kapcsán a “Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése a Balaton régió területén” című program keretében a középső és nyugati medencében 5 új állomás létesült (Balatonederics, Keszthelyi-öböl, Balatonszárszó, Balatonszepezd és Tihany Bahart Kikötő), valamint a projekt része az a 3 tó közepi állomás, mely 2019. őszén került elhelyezésre a Balatonban és hamarosan üzembe is lesz helyezve.
Az informatika lehetőségeinek köszönhetően szervezetünk megtartotta 38 éves történelme során első alkalommal az elektronikus Felügyelői Bizottsági, valamint Országos Elnökségi ülését. Az eseményen mind a bizottság, mint az elnökség szavazóképes volt.

Miután az elnökségi tagok online szavazással elfogadták a napirendi pontokat, Dobai Sándor elnök a korábban kiküldött anyagok alapján ismertette a szervezet 2015 és 2020 közötti időszak közötti legfontosabb feladatait: tájékoztatást adott a folyamatosan növekvő taglétszám alakulásáról, az elmúlt öt év során lebonyolított mintegy 9 uniós projektről, stratégiai partnereivel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, valamint az Országos Rendőrfőkapitánysággal való kiváló együttműködésekről. Beszámolt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közelmúltban aláírt együttműködési megállapodásról. Tájékoztatta a hallgatóságot a szervezet által működtetett Navinfo hajózási diszpécserközpont, valamint a TFK működéséről. Bejelentette, hogy átalakítás alatt van EDIS szolgáltatásunk, amely a világban történt katasztrófa események számára biztosít egységes, bárki számára hozzáférhető platformot.

Hangsúlyozta azokat a közfeladatokat, melyek alapját képezik a szervezet működésének. Kiemelt figyelmet szentelt az Egyesület balesetmegelőzési tevékenységére. Elmondta, hogy az öt év leforgása alatt közel 100 különböző eseményen vettünk részt közlekedésbiztonsági célzattal és számos témához kapcsolódó konferenciát is lebonyolítottunk.

Valamennyi elnökségi tag egyetértett a beszámolóval, elfogadta a szervezet éves gazdasági beszámolóját és közhasznúsági jelentését, továbbá a könyvvizsgálói jelentést.
XXI. századi technológia a lakosságtájékoztatás területén
A videó itt érhető el.
XVI. Titkári Értekezlet a hatékony együttműködés jegyében - Ráckeve
Titkári kerekasztal – Ötletbörze a szakmai együttműködés fokozása érdekében
Elindult a viharjelzési szezon – még nagyobb biztonság a Balatonon
Online Országos Elnökségi Ülés
2020-01-21
2020-02-20/21
2020-02-21
2020-04-01
2020-04-22
FŐOLDAL
HÍREK
7
6
5
4
3
2
1
8
9
10
A lakástüzek megelőzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Tűzmegelőzési Bizottság szakmai irányítása mellett Egyesületünk munkatársai 3D-s filmet készítettek.

A virtuális technológia segítségül hívásával olyan élményben lehet része a célközönségnek, mintha valóban részese lenne a körülötte zajló eseményeknek.

A VR technológia fejlődésének köszönhetően a 360°-os kamerával forgatott film részletgazdagon mutatja be a váratlan lakástűz kialakulásának folyamatát és a lakóközösség biztonsága érdekében azonnal végrehajtandó teendőket.

Várhatóan különböző rendezvényeken, szakmai programokon is lehet majd találkozni az Országos Tűzmegelőzési Bizottság rövidfilmjével.
A titkári értekezletet Dobai Sándor elnök nyitotta meg, majd a felkért előadók és a résztvevők köszöntése után az Egyesület 2019. évi tevékenységét értékelte.

Az elnök értékelőjében kiemelte az Egyesület és a tagszervezetek által közösen megvalósított hagyományőrző szervezeti programokat és a legfontosabb szakmai rendezvényeket. Köszönetét fejezte ki a megyei titkárok aktív közreműködéséért és az eredményesen lebonyolított tisztújító fővárosi és megyei
taggyűlések megszervezéséért.

A 2020. évi Munkaterveben foglalt programok ismertetésén túl a konzúltáción egyeztetésre kerültek a megyei igazgatóságok előtt álló azon szakmai feladatok is, melyek lebonyolításában várhatóan az Egyesület is részfeladatokat vállalhat.

Az RSOE országos tagsága és az új belépők érintettségében az elnök véleményt és javaslatokat kért a titkároktól, majd mindezek tükrében tájékoztatást adott a legújabb kedvezményes TELENOR szolgáltatás lehetőségeiről, amely várhatóan az ügyfelek telefonálási szokásaihoz, illtve egyéni igényeihez is rugalmasan
alkalmazkodik.

A rendezvény első napjának első felében Gyapjas János, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, „A hosszantartó nagykiterjedésű erdőtüzek térinformatikai döntéstámogatási, felkészülési, valamint a kórházkiürítési gyakorlatok tapasztalatai”-ról, majd Dr. Bárdos
Zoltán, a Fejér Megyei Védelmi Bizottság titkára, „A honvédségi erők, eszközök részvétele a komplex együttműködési gyakorlatokon” című előadások alkalmával köszönték meg az RSOE Stúdió munkatársai által nyújtott infokommunikációs háttértámogatásokat.

A szakmai konzultáción Dr. Habil. Endrődi István, az MPVSZ országos elnöke az elmúlt év tekintetében nagyra értékelte az RSOE és megyei tagságának közreműködését és támogatását, melyeknek köszönhetően a Felmenőrendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyek megyei és országos döntői
sikeresen zárultak. Az ez évi megyei versenyek és az országos döntő szervezésének, megrendezésének támogatásán túl kérte az országos szövetség előtt álló 2020. évi kiemelt feladatokaban való
együttműködést, a titkárok tevékeny közreműködését.

Az elmúlt években egyre inkább kiszélesedni látszik az együttműködés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Katasztrófavédelmi Intézetével, valamint Rendészettudományi Karával, illetve a Katasztrófavédelmi Oktatási Központtal is. Mindezekre tekintettel Szabó József, az RSOE szakképzési tanácsadója tartott tájékoztatót a tanintézetekben órarend szerinti, valamint fakultatív jellegű, a gyakorlatias képzést fokozó
oktatási tevékenységéről.

Tanka László, a BM OKF Informatikai Főosztály vezetője „Emeltszintű térinformatikai támogatás a szervezetek közötti kommunikációban” címmel tartott előadásában tájékoztatást adott az integrált rendszer alapját képező alkalmazás fejlesztéséről. Az alkalmazás segítségével rövid idő alatt képesek
lesznek összeállítani azokat az interaktív, belső hálózaton belül bárhonnan elérhető szolgáltatásokat, információkat, amelyeket a kárhelyszíneken mentési feladatokat elláttók igényként fogalmaztak meg.

Az első nap záró moduljában Bartók Péter, a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese példaértékűnek értékelte az Egyesület és tagszervezetei közös csapatépítő programjait, melyek mint mondta, az országos Egyesület kohézióját erősítik.

Az Egyesület közfeladat átvállalásból adódó tevékenységei mellett hangsúlyozta a megyei igazgatóságok szakmai programjaiban való közreműködés fontosságát, amely a személyes kapcsolatrendszernek köszönhetően évről évre magas színvonalon valósul meg.

A közös feladatok megvalósításában az együttműködő szervezetek közötti kommunikációt a mindennapi munkában elengedhetetlennek és a jövőben is szükségesnek tartotta. Megköszönte a szakmai és sport versenyek alkalmával az RSOE és tagszervezetei által nyújtott több irányú támogatást.

Az aktualitások körében kiemelte a VR technológián alapuló lakosságtájékoztató tevékenység alkalmazását, amelyben az Egyesület zászlóshajóként jár elöl, ezzel is támogatva a Katasztrófavédelem prevenciós feladatait.

„Az egyre hatékonyabb együttműködésre törekvés az előre mutató javaslatokra, azok megvalósítására épül, melynek legnagyobb hozzáadott értéke a folyamatos innováció, és a többoldalú szakmai konzultáció.” - mondta az első szakmai nap zárása alkalmával a főigazgató-helyettes.
A második szakmai nap Dr. Ackermann Zsuzsanna Tolna Megyei titkár tájékoztatójával vette kezdetét. Az előadás középpontjában a Tolna Megyei Tagszertvezet létszámának növekedése, a szervezeti és szakmai programokban való együttműködés kölcsönös hasznossága és annak eredményei álltak. Az elmúlt évben
a Nógrád Megyei Katasztróvavédelmi Igazgatóság hagyományteremtő jelleggel rendezte meg a Mentőszervezetek
I. Országos Versenyét. A szakmai verseny szervezésének, lebonyolításának tapasztalatairól, illetve az RSOE Stúdió munkatársainak közreműködéséről és a verseny többirányú
támogatásáról Juhász László, Nógrád Megyei titkár tartott előadást.

Az előadások után a titkárok megtekintették a lakástüzek megelőzése érdekében a 360 fokos kamerával forgatott filmet, valamint annak rövidített változatát. A VR technológia segítségével virtuális környezetben élhető át a váratlan lakástűz kialakulásának folyamata, és a rövidfilm alapján megismerhetők a lakóközösség biztonsága érdekében azonnal végrehajtandó legfontosabb teendők.

A rövidfilmek megtekintése után a megyei igazgatóságok azon tervezett programjainak egyeztetésére került sor, melyek megvalósításában várhatóan az Egyesület is közreműködhet.

A szakmai rendezvényen megtárgyalt témakörökkel összefüggésben a „Titkári kerekasztal” keretében a hatékony együttműködés fokozása érdekében ötletbörze levezetésére került sor, amely lehetőséget biztosított az innovatív felvetések, új módszerek, javaslatok megfontolására kidolgozására, a szakmai
tapasztalatok cseréjére.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint a Katasztrófavédelem kiemelt stratégiai partnere a viharjelzésben, a Siófoki Obszervatóriumban megállapított időjárás alapján indítja el a rendszert, amelynek technikai üzemeltetését Egyesületünk látja el.

A hatóságok és szervezetünk fő célkitűzése a biztonság fokozása. Ennek kapcsán a “Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése a Balaton régió területén” című program keretében a középső és nyugati medencében 5 új állomás létesült (Balatonederics, Keszthelyi-öböl, Balatonszárszó, Balatonszepezd és Tihany Bahart Kikötő), valamint a projekt része az a 3 tó közepi állomás, mely 2019. őszén került elhelyezésre a Balatonban és hamarosan üzembe is lesz helyezve.
Az informatika lehetőségeinek köszönhetően szervezetünk megtartotta 38 éves történelme során első alkalommal az elektronikus Felügyelői Bizottsági, valamint Országos Elnökségi ülését. Az eseményen mind a bizottság, mint az elnökség szavazóképes volt.

Miután az elnökségi tagok online szavazással elfogadták a napirendi pontokat, Dobai Sándor elnök a korábban kiküldött anyagok alapján ismertette a szervezet 2015 és 2020 közötti időszak közötti legfontosabb feladatait: tájékoztatást adott a folyamatosan növekvő taglétszám alakulásáról, az elmúlt öt
év során lebonyolított mintegy 9 uniós projektről, stratégiai partnereivel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, valamint az Országos Rendőrfőkapitánysággal való kiváló
együttműködésekről. Beszámolt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közelmúltban aláírt együttműködési megállapodásról. Tájékoztatta a hallgatóságot a szervezet által működtetett Navinfo hajózási diszpécserközpont, valamint a TFK működéséről. Bejelentette, hogy átalakítás alatt van EDIS
szolgáltatásunk, amely a világban történt katasztrófa események számára biztosít egységes, bárki számára hozzáférhető platformot.

Hangsúlyozta azokat a közfeladatokat, melyek alapját képezik a szervezet működésének. Kiemelt figyelmet szentelt az Egyesület balesetmegelőzési tevékenységére. Elmondta, hogy az öt év leforgása alatt közel 100 különböző eseményen vettünk részt közlekedésbiztonsági célzattal és számos témához
kapcsolódó konferenciát is lebonyolítottunk.

Valamennyi elnökségi tag egyetértett a beszámolóval, elfogadta a szervezet éves gazdasági beszámolóját és közhasznúsági jelentését, továbbá a könyvvizsgálói jelentést.
XXI. századi technológia a lakosságtájékoztatás területén
A videó itt érhető el.
XVI. Titkári Értekezlet - Ráckeve
Titkári kerekasztal – Ötletbörze
Elindult a viharjelzési szezon
Online Országos Elnökségi Ülés
2020-01-21
2020-02-20/21
2020-02-21
2020-04-01
2020-04-22
FŐOLDAL
HÍREK
7
6
5
4
3
2
1
8
9
10
7
6
5
4
3
2
1
8
9
10
A lakástüzek megelőzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos
Tűzmegelőzési Bizottság szakmai irányítása mellett Egyesületünk munkatársai 3D-s filmet készítettek.

A virtuális technológia segítségül hívásával olyan élményben lehet része a célközönségnek, mintha valóban
részese lenne a körülötte zajló eseményeknek.

A VR technológia fejlődésének köszönhetően a 360°-os kamerával forgatott film részletgazdagon mutatja
be a váratlan lakástűz kialakulásának folyamatát és a lakóközösség biztonsága érdekében azonnal
végrehajtandó teendőket.

Várhatóan különböző rendezvényeken, szakmai programokon is lehet majd találkozni az Országos
Tűzmegelőzési Bizottság rövidfilmjével.
A titkári értekezletet Dobai Sándor elnök nyitotta meg, majd a felkért előadók és a résztvevők köszöntése
után az Egyesület 2019. évi tevékenységét értékelte.

Az elnök értékelőjében kiemelte az Egyesület és a tagszervezetek által közösen megvalósított
hagyományőrző szervezeti programokat és a legfontosabb szakmai rendezvényeket. Köszönetét fejezte ki a
megyei titkárok aktív közreműködéséért és az eredményesen lebonyolított tisztújító fővárosi és megyei
taggyűlések megszervezéséért.

A 2020. évi Munkaterveben foglalt programok ismertetésén túl a konzúltáción egyeztetésre kerültek a
megyei igazgatóságok előtt álló azon szakmai feladatok is, melyek lebonyolításában várhatóan az
Egyesület is részfeladatokat vállalhat.

Az RSOE országos tagsága és az új belépők érintettségében az elnök véleményt és javaslatokat kért a
titkároktól, majd mindezek tükrében tájékoztatást adott a legújabb kedvezményes TELENOR szolgáltatás
lehetőségeiről, amely várhatóan az ügyfelek telefonálási szokásaihoz, illtve egyéni igényeihez is rugalmasan
alkalmazkodik.

A rendezvény első napjának első felében Gyapjas János, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatóhelyettese, „A hosszantartó nagykiterjedésű erdőtüzek térinformatikai
döntéstámogatási, felkészülési, valamint a kórházkiürítési gyakorlatok tapasztalatai”-ról, majd Dr. Bárdos
Zoltán, a Fejér Megyei Védelmi Bizottság titkára, „A honvédségi erők, eszközök részvétele a komplex
együttműködési gyakorlatokon” című előadások alkalmával köszönték meg az RSOE Stúdió munkatársai
által nyújtott infokommunikációs háttértámogatásokat.

A szakmai konzultáción Dr. Habil. Endrődi István, az MPVSZ országos elnöke az elmúlt év tekintetében
nagyra értékelte az RSOE és megyei tagságának közreműködését és támogatását, melyeknek
köszönhetően a Felmenőrendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyek megyei és országos döntői
sikeresen zárultak. Az ez évi megyei versenyek és az országos döntő szervezésének, megrendezésének
támogatásán túl kérte az országos szövetség előtt álló 2020. évi kiemelt feladatokaban való
együttműködést, a titkárok tevékeny közreműködését.

Az elmúlt években egyre inkább kiszélesedni látszik az együttműködés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Katasztrófavédelmi Intézetével, valamint Rendészettudományi Karával, illetve a Katasztrófavédelmi
Oktatási Központtal is. Mindezekre tekintettel Szabó József, az RSOE szakképzési tanácsadója tartott
tájékoztatót a tanintézetekben órarend szerinti, valamint fakultatív jellegű, a gyakorlatias képzést fokozó
oktatási tevékenységéről.

Tanka László, a BM OKF Informatikai Főosztály vezetője „Emeltszintű térinformatikai támogatás a
szervezetek közötti kommunikációban” címmel tartott előadásában tájékoztatást adott az integrált
rendszer alapját képező alkalmazás fejlesztéséről. Az alkalmazás segítségével rövid idő alatt képesek
lesznek összeállítani azokat az interaktív, belső hálózaton belül bárhonnan elérhető szolgáltatásokat,
információkat, amelyeket a kárhelyszíneken mentési feladatokat elláttók igényként fogalmaztak meg.

Az első nap záró moduljában Bartók Péter, a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese példaértékűnek
értékelte az Egyesület és tagszervezetei közös csapatépítő programjait, melyek mint mondta, az országos
Egyesület kohézióját erősítik.

Az Egyesület közfeladat átvállalásból adódó tevékenységei mellett hangsúlyozta a megyei igazgatóságok
szakmai programjaiban való közreműködés fontosságát, amely a személyes kapcsolatrendszernek
köszönhetően évről évre magas színvonalon valósul meg.

A közös feladatok megvalósításában az együttműködő szervezetek közötti kommunikációt a mindennapi
munkában elengedhetetlennek és a jövőben is szükségesnek tartotta. Megköszönte a szakmai és sport
versenyek alkalmával az RSOE és tagszervezetei által nyújtott több irányú támogatást.

Az aktualitások körében kiemelte a VR technológián alapuló lakosságtájékoztató tevékenység
alkalmazását, amelyben az Egyesület zászlóshajóként jár elöl, ezzel is támogatva a Katasztrófavédelem
prevenciós feladatait.

„Az egyre hatékonyabb együttműködésre törekvés az előre mutató javaslatokra, azok megvalósítására épül,
melynek legnagyobb hozzáadott értéke a folyamatos innováció, és a többoldalú szakmai konzultáció.” -
mondta az első szakmai nap zárása alkalmával a főigazgató-helyettes.
A második szakmai nap Dr. Ackermann Zsuzsanna Tolna Megyei titkár tájékoztatójával vette kezdetét. Az
előadás középpontjában a Tolna Megyei Tagszertvezet létszámának növekedése, a szervezeti és szakmai
programokban való együttműködés kölcsönös hasznossága és annak eredményei álltak. Az elmúlt évben
a Nógrád Megyei Katasztróvavédelmi Igazgatóság hagyományteremtő jelleggel rendezte meg a
Mentőszervezetek I. Országos Versenyét. A szakmai verseny szervezésének, lebonyolításának
tapasztalatairól, illetve az RSOE Stúdió munkatársainak közreműködéséről és a verseny többirányú
támogatásáról Juhász László, Nógrád Megyei titkár tartott előadást.

Az előadások után a titkárok megtekintették a lakástüzek megelőzése érdekében a 360 fokos kamerával
forgatott filmet, valamint annak rövidített változatát. A VR technológia segítségével virtuális környezetben
élhető át a váratlan lakástűz kialakulásának folyamata, és a rövidfilm alapján megismerhetők a
lakóközösség biztonsága érdekében azonnal végrehajtandó legfontosabb teendők.

A rövidfilmek megtekintése után a megyei igazgatóságok azon tervezett programjainak egyeztetésére
került sor, melyek megvalósításában várhatóan az Egyesület is közreműködhet.

A szakmai rendezvényen megtárgyalt témakörökkel összefüggésben a „Titkári kerekasztal” keretében a
hatékony együttműködés fokozása érdekében ötletbörze levezetésére került sor, amely lehetőséget
biztosított az innovatív felvetések, új módszerek, javaslatok megfontolására kidolgozására, a szakmai
tapasztalatok cseréjére.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint a Katasztrófavédelem kiemelt stratégiai partnere a
viharjelzésben, a Siófoki Obszervatóriumban megállapított időjárás alapján indítja el a rendszert,
amelynek technikai üzemeltetését Egyesületünk látja el.

A hatóságok és szervezetünk fő célkitűzése a biztonság fokozása. Ennek kapcsán a “Katasztrófavédelmi
rendszerek fejlesztése a Balaton régió területén” című program keretében a középső és nyugati
medencében 5 új állomás létesült (Balatonederics, Keszthelyi-öböl, Balatonszárszó, Balatonszepezd és
Tihany Bahart Kikötő), valamint a projekt része az a 3 tó közepi állomás, mely 2019. őszén került
elhelyezésre a Balatonban és hamarosan üzembe is lesz helyezve.
Az informatika lehetőségeinek köszönhetően szervezetünk megtartotta 38 éves történelme során első
alkalommal az elektronikus Felügyelői Bizottsági, valamint Országos Elnökségi ülését. Az eseményen
mind a bizottság, mint az elnökség szavazóképes volt.

Miután az elnökségi tagok online szavazással elfogadták a napirendi pontokat, Dobai Sándor elnök a
korábban kiküldött anyagok alapján ismertette a szervezet 2015 és 2020 közötti időszak közötti
legfontosabb feladatait: tájékoztatást adott a folyamatosan növekvő taglétszám alakulásáról, az elmúlt öt
év során lebonyolított mintegy 9 uniós projektről, stratégiai partnereivel, a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, valamint az Országos Rendőrfőkapitánysággal való kiváló
együttműködésekről. Beszámolt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közelmúltban aláírt
együttműködési megállapodásról. Tájékoztatta a hallgatóságot a szervezet által működtetett Navinfo
hajózási diszpécserközpont, valamint a TFK működéséről. Bejelentette, hogy átalakítás alatt van EDIS
szolgáltatásunk, amely a világban történt katasztrófa események számára biztosít egységes, bárki
számára hozzáférhető platformot.

Hangsúlyozta azokat a közfeladatokat, melyek alapját képezik a szervezet működésének. Kiemelt
figyelmet szentelt az Egyesület balesetmegelőzési tevékenységére. Elmondta, hogy az öt év leforgása
alatt közel 100 különböző eseményen vettünk részt közlekedésbiztonsági célzattal és számos témához
kapcsolódó konferenciát is lebonyolítottunk.

Valamennyi elnökségi tag egyetértett a beszámolóval, elfogadta a szervezet éves gazdasági beszámolóját
és közhasznúsági jelentését, továbbá a könyvvizsgálói jelentést.
XXI. századi technológia a lakosságtájékoztatás területén
A videó itt érhető el.
XVI. Titkári Értekezlet a hatékony együttműködés jegyében - Ráckeve
Titkári kerekasztal – Ötletbörze a szakmai együttműködés fokozása érdekében
Elindult a viharjelzési szezon – még nagyobb biztonság a Balatonon
Online Országos Elnökségi Ülés
2020-01-21
2020-02-20/21
2020-02-21
2020-04-01
2020-04-22