GRENDEL

Projekt címe:

GRENDEL - Környezetbarát és hatékony dunai flotta

Támogatási program:

Duna Transznacionális Program

Projekt időtartama:

2018.06 – 2020.11.

RSOE szerepe:

Projekt partner

Projektleírás:

A projekt célja, hogy támogassa a dunai hajók üzemeltetőit, partnereit a belvízi hajózási ágazat ökológiai és gazdasági modernizációjában, valamint meghatározza és tovább fejlessze a szükséges átmeneti méréseket. Az új szabályozásoknak köszönhetően a célzott tevékenységek növelik a dunai flottaüzemeltetők és az ágazat tudatosságát. A fejlett technológiák csökkentik a légszennyezést és a belvízi hajók energiafogyasztását, valamint (a digitalizálásnak köszönhetően) fejlesztik a szállítás/közlekedés és logisztika menedzsment folyamatait. Másrészről, a GRENDEL támogatja a minisztériumokat és hatóságokat állami támogató rendszerek kialakításában, mely rendszerek a jelentősebb dunai belvízi hajózási üzemeltetők beruházásain alapulnak.

A GRENDEL projekt általános célja: a dunai flotta környezeti és gazdasági teljesítményének javítása. Továbbá célja a belvízi közlekedés, mint környezetbarátabb tömegközlekedési forma nagyobb mértékű elfogadtatása és használata a lakosság körében, hozzájárulva ezzel a gazdasági növekedéshez és egy fenntarthatóbb közlekedési rendszer kialakításához a Duna régióban. A GRENDEL különféle flotta-korszerűsítési szempontokkal foglalkozik: alacsony szén-dioxid kibocsátású és alternatív üzemanyagok használata, légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése (CO2, NOx, PM) és a teljes energiafogyasztás. Emellett a szállítási/közlekedési és logisztikai menedzsment folyamatokat úgy irányítja/kezeli, hogy a Duna IWT-t a logisztikai láncokba jobban be tudják integrálni az új szolgáltatások (River Information Services) és digitális adatszolgáltatások segítségével, valamint a flottaműveletek hatékonyságának javítását célzó eszközökkel.

A projekt háttere:

A GRENDEL projektet az Európai Unió Alapjai (ERFA, IPA) társfinanszírozzák a Duna Transznacionális Program keretében 30 hónapig (2018. Június-2018. November). A projekt 13 társfinanszírozott szervezetből és 11 társult stratégiai partnerből (közlekedési minisztériumok, hajóüzemeltetők és azok szövetségei, hatóságai) álló transznacionális konzorcium valósítja meg, 7 dunai országból. A projekt teljes költségvetése: 1 824 999,20 euró, ebből az ERFA hozzájárulás összege: 1 481 137,5 euró és az IPA hozzájárulás összege: 70 112, 25 euró.

Bővebb információ:

www.interreg-danube.eu/grendel