Évindító Elnökségi és Felügyelő Bizottsági ülések

2023. február 6-án megtartottuk idei első Elnökségi és Felügyelő Bizottsági Üléseinket, melyek az Elnök utcai irodánkban személyes részvétellel valósultak meg. 9 fő elnökségi tagunk jelent meg, így az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően határozatképes volt az ülés.

A napirendi pontok ismertetése után Dobai Sándor elnök részletesen bemutatta Egyesületünk gazdasági helyzetét, jövőbeli terveit, amelyet vezérigazgatónk, Kovács Csaba egészített ki. Az elnökségi tagok által feltett kérdéseket érhetően és világosan válaszolták meg, így senkiben sem maradt tisztázatlan rész a beszámolók tartalmát illetően.

Dr. Demény Ádám, a Felügyelő Bizottság elnöke foglalta össze a Bizottság véleményét a 2023. évi Költségvetési tervezetről és Munkatervről, melyeket elfogadásra javasolt az Elnökség számára.

Az ülés végén tartott szavazáson valamennyi napirendi pontot egyhangúlag elfogadtak. Dobai Sándor záróbeszédében elmondta, bízik abban, hogy minden, a Munkatervben foglalt célt, feladatot és programot zökkenőmentesen meg tud valósítani az Egyesület apparátusa.

Ekkor frissült: február 8, 2023