Küldöttgyűlés 2023

Küldöttgyűlésünket 2022. 05. 30-án, online módon tartottuk meg. A küldöttek mellett a meghívott vendégeink között köszönthettük Dr. habil. Endrődi István PhD nyugállományú tűzoltó ezredest, a Polgári Védelmi Szövetség elnökét és Tanka László tűzoltó ezredest, a BM OKF Informatikai Főosztályának vezetőjét.

Egyesületünk elnöke, Dobai Sándor nyitotta meg az ülést, köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően szavazás útján került megválasztásra a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők. Ezt követően Kovács Csaba vezérigazgató – mint levezető elnök - ismertette a főbb napirendi pontokat.

A Küldöttgyűlést megelőző Elnökségi Ülésen elhangzott, felterjesztésre elfogadott és megküldésre került anyagokat Dobai Sándor adta elő a megjelent küldöttek és meghívottak számára. Összefoglalójában kiemelte az együttműködések fontosságát, a költséghatékony munkatervezést és azok végrehajtását.

Dr. Demény Ádám, a Felügyelőbizottság elnöke jelentésében kiemelte a 2022-es évben végrehajtott költséghatékony gazdasági lépések fontosságát és sikerét. Kitért a Felügyelőbizottság megnövekedett munkájára, ami a szervezet zökkenőmentes működését segíti.

A Küldöttgyűlésen az Elnöki beszámolót, a Felügyelőbizottság jelentését, valamint a pénzügyi dokumentumokat egyhangúan elfogadták.

A hozzászólók között Horváth Lajos, az Országos Elnökség tagja a szervezeti élet fontosságát emelte ki, míg Fejes Tamás a Felügyelőbizottság tagja a feszes, költséghatékony gazdasági munkát dicsérte. Dr. habil. Endrődi István az MPVSZ elnöke elismerően beszélt az Egyesület szerteágazó közfeladat ellátásáról.

Ezúton is köszönjük Tanka László tűzoltó ezredesnek, a BM OKF Informatikai Főosztály vezetőjének, hogy lehetőséget biztosított vármegyei titkáraink számára, hogy be tudjanak csatlakozni a videókonferencia felületére.

Ekkor frissült: május 31, 2023