RSOE Küldöttgyűlés 2022

Küldöttgyűlésünket 2022. 05. 26-án online módon tartottuk meg. A küldöttek mellett a meghívott vendégeink között köszönthettük Dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornokot, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnökét, Dr. habil. Endrődi István PhD nyugállományú tűzoltó ezredest, a Polgári Védelmi Szövetség elnökét és Tanka László tűzoltó ezredest, a BM OKF Informatikai Főosztályának vezetőjét.

Egyesületünk elnöke, Dobai Sándor nyitotta meg az ülést, köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően szavazás útján került megválasztásra a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők.

Kovács Csaba vezérigazgató – mint levezető elnök - ismertette a főbb napirendi pontokat, majd Dobai Sándor, az Egyesület elnöke röviden összefoglalta a 2021-es év eseményeit és kiemelte a mérleg és könyvvizsgálói jelentés főbb tartalmi elemeit.
Dr. Demény Ádám, a Felügyelőbizottság elnöke jelentésében elmondta, hogy az Egyesület évek óta fegyelmezett gazdálkodást folytat és elfogadásra javasolja mind az elnöki beszámolót, mind pedig a pénzügyi jelentéseket.

A Küldöttgyűlésen az Elnöki beszámoló, valamint a pénzügyi dokumentumok elfogadása mellett további két határozat született: az egyik egy új alapszervezet létrehozásáról szól, mely a Katasztrófavédelmi Oktatási Központtal együttműködve jönne létre, a másik pedig a tagdíjak összegének emeléséről 2022. június 1-től. Ezeket a dokumentumokat előzetesen megküldtük a küldöttek részére.
Meghívott vendégeink, valamint a hozzászólni kívánó küldöttek gratuláltak és elismerték a 40 éve működő Egyesületet, kiemelték az együttműködések fontosságát, melyet a jövőben is fenn kívánnak tartani.

Ezúton is köszönjük Tanka László tűzoltó ezredes úrnak, a BM OKF Informatikai Főosztály vezetőjének, hogy lehetőséget biztosított számunkra a Katasztrófavédelem videókonferencia felületének használatára.

Ekkor frissült: szeptember 13, 2022