HÍREK
FŐOLDAL
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
Idén ismét személyes részvétellel zárultak Egyesületünk mind a 30 tagszervezetében az éves beszámoló taggyűlések. Az elmúlt időszak nehéz évei ellenére sikerült az egyesület taglétszámát megőrizni, jelenleg 1050 tagunk van.

Egyesületünket idén, az előző évtől eltérően képviselte (amikor is a Covid miatt online vettük részt a taggyűléseken) egy-egy taggyűlésen nem csak a szervezet elnöke, Dobai Sándor, valamint az elnöki tanácsadó, Rába Lajos, hanem az egyesület vezérigazgatója, Kovács Csaba, vezérigazgatóhelyettese, Lajtár Attila, kommunikációs munkatársa, Albert Kornél, valamint titkára Polyák András. A taggyűléseken a megyei igazgatók és megbízottjaik is részt vettek, elismeréssel szóltak az egyesület munkájáról. A tagszervezeteket illetően a lebonyolítást az adott szervezet titkára végezte, továbbá az átlagot tekintve mintegy 54%-os részvétellel voltak jelen a tagok.

Valamennyi esetben a megyei titkár megtartotta éves beszámolóját az Egyesület tevékenységéről és tájékoztatást adott a tagszervezet munkájáról, a megvalósult rendezvényekről, majd az Egyesület képviselője kiegészítette az elhangzottakat. Részletesen szóltak az elmúlt egy évben végzett szervezeti és szakmai munkánkról, kiemelten a kommunikáció, az üzemeltetés, a fejlesztés és a projekt tevékenységekről. Mindenütt kiemelték együttműködéseink fontosságát, továbbra is a fiatalok körében történő tagszervezést. Sok szó esett a VR technológia alkalmazási lehetőségeiről, a viharjelző, - folyami információs rendszerről, a TFK működéséről, a kommunikációs tevékenységről. Gyakran elhangzott, hogy fel kell készülni a jövőben az online megbeszélésekre.

Az egyesület vezetői kitértek a jövő feladatainak teveire is. Célként tűztek ki minél több olyan fejlesztés, alkalmazás létrehozását, ami a mai technológia felhasználásával segíti az együttműködő szervek munkáját.

A Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően elkészültek a taggyűlésekhez kapcsolódó jegyzőkönyvek és az egyesület vezetősége, valamint a tagszervezetek is megkezdhetik a következő éves munka előkészítését.

Befejeződtek a megyei beszámoló taggyűlések
2021-11-17
2022. március 1-én ünnepelte Egyesületünk alapításának 40. évfordulóját, melyen a hagyományoknak megfelelően kiosztásra kerültek a Törzsgárda tagságok is. A meghívottak között szerepeltek az Elnökség és Felügyelőbizottság tagjai és régi munkatársak is.

Az ünnepség „hibrid” módon valósult meg, a vezetőség és a törzsgárda jutalomban részesültek személyesen, az Elnök utcai központ tárgyalójában, míg a meghívottak, valamint munkatársaink az online térben vettek részt az ünnepségen. A jeles eseményt egy rövid, a 40 évet átölelő kis videó indította el, amely sokunkban rengeteg emléket idézett fel. Ezután Magyar-Kovács Erzsébet, Aranyosi Ervin, Az élet szép című versét olvasta fel. Ezt követően Dobai Sándor elnök üdvözölte a megjelenteket, beszédében összefoglalta az elmúlt négy évtized történéseit, kitért a szervezet fejlődésére, munkájának jelentőségére. Őt követte Kovács Csaba vezérigazgató rövid köszöntője, melyben ő is visszaidézte az elmúlt 40 év legkiemelkedőbb eredményeit.

Dobai Sándor elnök és Kovács Csaba vezérigazgató a hosszú éveken át tartó helytállásukért, kiváló munkájukért, valamint a veszélyhelyzetben végzett munkájukért adták át az elismeréseket a munkatársaknak. A jeles évfordulón 5 fő 5 éves, 6 fő 10 éves, 3 fő 15 éves, 1 fő 20 éves és 3 fő 30 éves letöltött munkaviszony után vehette át elismerő oklevelét.

Ezt követően az elnök az Egyesületben történt személyi változásokra tért ki. Lajtár Attila vezérigazgató-helyettes távozását követően most vehette át hivatalos vezérigazgató-helyettesi kinevezését Jung Gyula, üzemeltetési csoportvezető kinevezését pedig Rábai Roland. Az elnök és a vezérigazgató arra kérte a munkatársakat, hogy támogassák őket az új munkakörük hatékony és mihamarabbi betöltésében.

A vezetőség nevében köszönjük munkatársaink kitartó, értékteremtő munkáját és további sok sikert kívánunk a feladatok elvégzéséhez!

RSOE 40. születésnap
2021-03-03
Az idei negyedik, egyben utolsó Elnökségi Ülést 2021. december 13-án tartottuk, a vírushelyzetre való tekintettel online ülés formájában. Ezt megelőzően, október és november során a 30 szervezeti beszámoló taggyűlés szerencsére személyes jelenléttel valósulhatott meg.

Dobai Sándor elnök és Kovács Csaba vezérigazgató megtartották évértékelő beszédüket, amelyben az elnök a szervezeti, míg a vezérigazgató a szakmai részeket fejtette ki jobban. Hagyományteremtő jelleggel az ülésre meghívást kapott két megyei titkárunk is, Dr. Ackermann Zsuzsanna, a Tolna Megyei Tagszervezet titkára, valamint Juhász László, a Nógrád Megyei Tagszervezet titkára.

Az ülésen szó volt többek között az éves programról, annak megvalósításáról, a szervezet rendszereihez kapcsolódó feladatokról és a jövőbeli tervekről. Szavazási napirendi pont volt emellett a Szervezeti és Működési Szabályzat pontosításának, valamint a megyei tagszervezetek működési rendjének elfogadása, illetve az új tagok felvétele is.

Dobai Sándor elnök bízik abban, hogy 2022-ben valamennyi eseményt és ülést személyes részvétellel tudunk megtartani.

Évzáró Országos Elnökségi Ülés
2021-12-20
Egyesületünk az Alapszabálynak megfelelően megtartotta az év első Felügyelőbizottsági- és Országos Elnökségi Ülését. Tekintettel a még mindig tartó veszélyhelyzetre, online módon jelentkeztek be a tagok.

Az Országos Elnökségi Ülésen Dobai Sándor, az Egyesület elnöke röviden ismertette az elnökségi tagokkal a korábban megküldött Munkatervet és részletesen kitért mindazon közfeladatokra, melyekkel hazánk polgárainak biztonságát segítik. Tájékoztatta az Országos Elnökség tagjait, hogy a veszélyhelyzet lezárulásáig az Egyesület törekszik a munkatársak biztonságára, így a kollegák egy jelentős része továbbra is home office-ban végzi munkáját.

Beszámolt a szervezet technikai megújításairól, kiemelt figyelmet szentelt a virtuális valóság szemüvegre készített fejlesztésekre.

Beszédében kitért még a jubileumi 40. évfordulóra, melyet az Egyesület a pandémiás helyzet miatt egy későbbi dátumra tervez megszervezni.

Az Elnökségi Tagok hozzászólásaikban kiemelték a szervezet társadalmi szerepvállalás keretében végzett feladatait és megállapították, hogy az Egyesület a 2022-es évre is változatos, rendkívül hasznos Munkatervet állított össze. Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a szervezet 2022. évi költségvetését és Munkatervét, amelyet előzetesen a Felügyelőbizottság is átnézett.

Dobai Sándor bízik abban, hogy a szervezet valamennyi kitűzött célt és feladatot zökkenőmentesen meg tud valósítani az év folyamán.

Országos Elnökségi és Felügyelőbizottsági ülés
2022-02-21
2022. 02. 17-én megtartottuk az éves titkári értekezletünket, melyet a járványra való tekintettel az online térben valósítottunk meg. A tagszervezeteink 2002-2003-as megalakulása óta rendszeresen megtartjuk a Titkári Értekezletet, hogy erősítsük a kapcsolatainkat és növeljük a közös munkánk hatékonyságát.

A megyei titkárokon kívül meghívást kapott, Kristóf Péter, tűzoltó ezredes, a BM OKF főigazgató-helyettese, Dr. Bognár Balázs, tűzoltó dandártábornok, Vas megyei igazgató, Dr. habil. Endrődi István, tűzoltó ezredes, MPVSZ országos elnöke, Dobson Tibor, tű. vezérőrnagy, az MTSZ elnöke és Tanka László, tűzoltó ezredes, főosztályvezető.

Dobai Sándor elnök köszöntője után, Kristóf Péter ezredes beszéde következett, ami a két szervezet közötti együttműködés jövőbe mutató terveit tartalmazta. Dr. Bognár Balázs beszédében szó volt az RSOE által Vas megye számára biztosított, a rendezvényeken használható technikai háttérről, a TFA és FCC versenyeken megvalósult sikeres együttműködésekről, valamint az idei programtervekről. Dr. habil. Endrődi István az elmúlt évek nehézségeiről, a felmenő rendszerű Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny megszervezéséről, annak megújításáról beszélt. Tanka László a 2021-ben végrehajtott fejlesztésekről számolt be részletesen, valamint kitért a 2022-es évre tervezett beszerzésekre, eszközök és programok cseréjére. Dobai Sándor a 2022-es évre tervezett főbb események tervéről adott számot, melyek a RSOE 40. évfordulójával állnak szoros kapcsolatban.

Az értekezleten szót kapott további három megyei titkárunk is. Tanai Csilla Fejér megyei titkárunk az Egyesület sokszínű programjairól tartott beszámolót, Poczok István Somogy megyei titkárunk az együttműködések fontosságáról beszélt. Nagy Gábor Ferenc, aki Csongrád-Csanád megye új titkára egy rövid bemutatkozással üdvözölte az értekezleten résztvevőket.

A találkozó amellett, hogy jó hangulatban telt el, sok érdekességet, új, jövőbe mutató törekvést, tervet és feladatot mutatott fel az Egyesület számára.

Titkári Értekezlet online környezetben
2022-02-21
6
6
FŐOLDAL
HÍREK
5
4
3
2
1
Idén ismét személyes részvétellel zárultak Egyesületünk mind a 30 tagszervezetében az éves beszámoló taggyűlések. Az elmúlt időszak nehéz évei ellenére sikerült az egyesület taglétszámát megőrizni, jelenleg 1050 tagunk van.

Egyesületünket idén, az előző évtől eltérően képviselte (amikor is a Covid miatt online vettük részt a taggyűléseken) egy-egy taggyűlésen nem csak a szervezet elnöke, Dobai Sándor, valamint az elnöki tanácsadó, Rába Lajos, hanem az egyesület vezérigazgatója, Kovács Csaba, vezérigazgatóhelyettese, Lajtár Attila, kommunikációs munkatársa, Albert Kornél, valamint titkára Polyák András. A taggyűléseken a megyei igazgatók és megbízottjaik is részt vettek, elismeréssel szóltak az egyesület munkájáról. A tagszervezeteket illetően a lebonyolítást az adott szervezet titkára végezte, továbbá az átlagot tekintve mintegy 54%-os részvétellel voltak jelen a tagok.

Valamennyi esetben a megyei titkár megtartotta éves beszámolóját az Egyesület tevékenységéről és tájékoztatást adott a tagszervezet munkájáról, a megvalósult rendezvényekről, majd az Egyesület képviselője kiegészítette az elhangzottakat. Részletesen szóltak az elmúlt egy évben végzett szervezeti és szakmai munkánkról, kiemelten a kommunikáció, az üzemeltetés, a fejlesztés és a projekt tevékenységekről. Mindenütt kiemelték együttműködéseink fontosságát, továbbra is a fiatalok körében történő tagszervezést. Sok szó esett a VR technológia alkalmazási lehetőségeiről, a viharjelző, - folyami információs rendszerről, a TFK működéséről, a kommunikációs tevékenységről. Gyakran elhangzott, hogy fel kell készülni a jövőben az online megbeszélésekre.

Az egyesület vezetői kitértek a jövő feladatainak teveire is. Célként tűztek ki minél több olyan fejlesztés, alkalmazás létrehozását, ami a mai technológia felhasználásával segíti az együttműködő szervek munkáját.

A Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően elkészültek a taggyűlésekhez kapcsolódó jegyzőkönyvek és az egyesület vezetősége, valamint a tagszervezetek is megkezdhetik a következő éves munka előkészítését.

Befejeződtek a megyei beszámoló taggyűlések
2021-10-15
2022. március 1-én ünnepelte Egyesületünk alapításának 40. évfordulóját, melyen a hagyományoknak megfelelően kiosztásra kerültek a Törzsgárda tagságok is. A meghívottak között szerepeltek az Elnökség és Felügyelőbizottság tagjai és régi munkatársak is.

Az ünnepség „hibrid” módon valósult meg, a vezetőség és a törzsgárda jutalomban részesültek személyesen, az Elnök utcai központ tárgyalójában, míg a meghívottak, valamint munkatársaink az online térben vettek részt az ünnepségen. A jeles eseményt egy rövid, a 40 évet átölelő kis videó indította el, amely sokunkban rengeteg emléket idézett fel. Ezután Magyar-Kovács Erzsébet, Aranyosi Ervin, Az élet szép című versét olvasta fel. Ezt követően Dobai Sándor elnök üdvözölte a megjelenteket, beszédében összefoglalta az elmúlt négy évtized történéseit, kitért a szervezet fejlődésére, munkájának jelentőségére. Őt követte Kovács Csaba vezérigazgató rövid köszöntője, melyben ő is visszaidézte az elmúlt 40 év legkiemelkedőbb eredményeit.

Dobai Sándor elnök és Kovács Csaba vezérigazgató a hosszú éveken át tartó helytállásukért, kiváló munkájukért, valamint a veszélyhelyzetben végzett munkájukért adták át az elismeréseket a munkatársaknak. A jeles évfordulón 5 fő 5 éves, 6 fő 10 éves, 3 fő 15 éves, 1 fő 20 éves és 3 fő 30 éves letöltött munkaviszony után vehette át elismerő oklevelét.

Ezt követően az elnök az Egyesületben történt személyi változásokra tért ki. Lajtár Attila vezérigazgató-helyettes távozását követően most vehette át hivatalos vezérigazgató-helyettesi kinevezését Jung Gyula, üzemeltetési csoportvezető kinevezését pedig Rábai Roland. Az elnök és a vezérigazgató arra kérte a munkatársakat, hogy támogassák őket az új munkakörük hatékony és mihamarabbi betöltésében.

A vezetőség nevében köszönjük munkatársaink kitartó, értékteremtő munkáját és további sok sikert kívánunk a feladatok elvégzéséhez!

RSOE 40. születésnap
2021-03-03
Az idei negyedik, egyben utolsó Elnökségi Ülést 2021. december 13-án tartottuk, a vírushelyzetre való tekintettel online ülés formájában. Ezt megelőzően, október és november során a 30 szervezeti beszámoló taggyűlés szerencsére személyes jelenléttel valósulhatott meg.

Dobai Sándor elnök és Kovács Csaba vezérigazgató megtartották évértékelő beszédüket, amelyben az elnök a szervezeti, míg a vezérigazgató a szakmai részeket fejtette ki jobban. Hagyományteremtő jelleggel az ülésre meghívást kapott két megyei titkárunk is, Dr. Ackermann Zsuzsanna, a Tolna Megyei Tagszervezet titkára, valamint Juhász László, a Nógrád Megyei Tagszervezet titkára.

Az ülésen szó volt többek között az éves programról, annak megvalósításáról, a szervezet rendszereihez kapcsolódó feladatokról és a jövőbeli tervekről. Szavazási napirendi pont volt emellett a Szervezeti és Működési Szabályzat pontosításának, valamint a megyei tagszervezetek működési rendjének elfogadása, illetve az új tagok felvétele is.

Dobai Sándor elnök bízik abban, hogy 2022-ben valamennyi eseményt és ülést személyes részvétellel tudunk megtartani.

Évzáró Országos Elnökségi Ülés
2021-12-20
Egyesületünk az Alapszabálynak megfelelően megtartotta az év első Felügyelőbizottsági- és Országos Elnökségi Ülését. Tekintettel a még mindig tartó veszélyhelyzetre, online módon jelentkeztek be a tagok.

Az Országos Elnökségi Ülésen Dobai Sándor, az Egyesület elnöke röviden ismertette az elnökségi tagokkal a korábban megküldött Munkatervet és részletesen kitért mindazon közfeladatokra, melyekkel hazánk polgárainak biztonságát segítik. Tájékoztatta az Országos Elnökség tagjait, hogy a veszélyhelyzet lezárulásáig az Egyesület törekszik a munkatársak biztonságára, így a kollegák egy jelentős része továbbra is home office-ban végzi munkáját.

Beszámolt a szervezet technikai megújításairól, kiemelt figyelmet szentelt a virtuális valóság szemüvegre készített fejlesztésekre.

Beszédében kitért még a jubileumi 40. évfordulóra, melyet az Egyesület a pandémiás helyzet miatt egy későbbi dátumra tervez megszervezni.

Az Elnökségi Tagok hozzászólásaikban kiemelték a szervezet társadalmi szerepvállalás keretében végzett feladatait és megállapították, hogy az Egyesület a 2022-es évre is változatos, rendkívül hasznos Munkatervet állított össze. Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a szervezet 2022. évi költségvetését és Munkatervét, amelyet előzetesen a Felügyelőbizottság is átnézett.

Dobai Sándor bízik abban, hogy a szervezet valamennyi kitűzött célt és feladatot zökkenőmentesen meg tud valósítani az év folyamán.

Országos Elnökségi és Felügyelőbizottsági ülés
2022-02-21
2022. 02. 17-én megtartottuk az éves titkári értekezletünket, melyet a járványra való tekintettel az online térben valósítottunk meg. A tagszervezeteink 2002-2003-as megalakulása óta rendszeresen megtartjuk a Titkári Értekezletet, hogy erősítsük a kapcsolatainkat és növeljük a közös munkánk hatékonyságát.

A megyei titkárokon kívül meghívást kapott, Kristóf Péter, tűzoltó ezredes, a BM OKF főigazgató-helyettese, Dr. Bognár Balázs, tűzoltó dandártábornok, Vas megyei igazgató, Dr. habil. Endrődi István, tűzoltó ezredes, MPVSZ országos elnöke, Dobson Tibor, tű. vezérőrnagy, az MTSZ elnöke és Tanka László, tűzoltó ezredes, főosztályvezető.

Dobai Sándor elnök köszöntője után, Kristóf Péter ezredes beszéde következett, ami a két szervezet közötti együttműködés jövőbe mutató terveit tartalmazta. Dr. Bognár Balázs beszédében szó volt az RSOE által Vas megye számára biztosított, a rendezvényeken használható technikai háttérről, a TFA és FCC versenyeken megvalósult sikeres együttműködésekről, valamint az idei programtervekről. Dr. habil. Endrődi István az elmúlt évek nehézségeiről, a felmenő rendszerű Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny megszervezéséről, annak megújításáról beszélt. Tanka László a 2021-ben végrehajtott fejlesztésekről számolt be részletesen, valamint kitért a 2022-es évre tervezett beszerzésekre, eszközök és programok cseréjére. Dobai Sándor a 2022-es évre tervezett főbb események tervéről adott számot, melyek a RSOE 40. évfordulójával állnak szoros kapcsolatban.

Az értekezleten szót kapott további három megyei titkárunk is. Tanai Csilla Fejér megyei titkárunk az Egyesület sokszínű programjairól tartott beszámolót, Poczok István Somogy megyei titkárunk az együttműködések fontosságáról beszélt. Nagy Gábor Ferenc, aki Csongrád-Csanád megye új titkára egy rövid bemutatkozással üdvözölte az értekezleten résztvevőket.

A találkozó amellett, hogy jó hangulatban telt el, sok érdekességet, új, jövőbe mutató törekvést, tervet és feladatot mutatott fel az Egyesület számára.

Titkári Értekezlet online környezetben
2022-02-21
6
6
FŐOLDAL
HÍREK
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
Idén ismét személyes részvétellel zárultak Egyesületünk mind a 30 tagszervezetében az éves beszámoló taggyűlések. Az elmúlt időszak nehéz évei ellenére sikerült az egyesület taglétszámát megőrizni, jelenleg 1050 tagunk van.

Egyesületünket idén, az előző évtől eltérően képviselte (amikor is a Covid miatt online vettük részt a taggyűléseken) egy-egy taggyűlésen nem csak a szervezet elnöke, Dobai Sándor, valamint az elnöki tanácsadó, Rába Lajos, hanem az egyesület vezérigazgatója, Kovács Csaba, vezérigazgatóhelyettese, Lajtár Attila, kommunikációs munkatársa, Albert Kornél, valamint titkára Polyák András. A taggyűléseken a megyei igazgatók és megbízottjaik is részt vettek, elismeréssel szóltak az egyesület munkájáról. A tagszervezeteket illetően a lebonyolítást az adott szervezet titkára végezte, továbbá az átlagot tekintve mintegy 54%-os részvétellel voltak jelen a tagok.

Valamennyi esetben a megyei titkár megtartotta éves beszámolóját az Egyesület tevékenységéről és tájékoztatást adott a tagszervezet munkájáról, a megvalósult rendezvényekről, majd az Egyesület képviselője kiegészítette az elhangzottakat. Részletesen szóltak az elmúlt egy évben végzett szervezeti és szakmai munkánkról, kiemelten a kommunikáció, az üzemeltetés, a fejlesztés és a projekt tevékenységekről. Mindenütt kiemelték együttműködéseink fontosságát, továbbra is a fiatalok körében történő tagszervezést. Sok szó esett a VR technológia alkalmazási lehetőségeiről, a viharjelző, - folyami információs rendszerről, a TFK működéséről, a kommunikációs tevékenységről. Gyakran elhangzott, hogy fel kell készülni a jövőben az online megbeszélésekre.

Az egyesület vezetői kitértek a jövő feladatainak teveire is. Célként tűztek ki minél több olyan fejlesztés, alkalmazás létrehozását, ami a mai technológia felhasználásával segíti az együttműködő szervek munkáját.

A Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően elkészültek a taggyűlésekhez kapcsolódó jegyzőkönyvek és az egyesület vezetősége, valamint a tagszervezetek is megkezdhetik a következő éves munka előkészítését.

Befejeződtek a megyei beszámoló taggyűlések
2021-10-15
2022. március 1-én ünnepelte Egyesületünk alapításának 40. évfordulóját, melyen a hagyományoknak megfelelően kiosztásra kerültek a Törzsgárda tagságok is. A meghívottak között szerepeltek az Elnökség és Felügyelőbizottság tagjai és régi munkatársak is.

Az ünnepség „hibrid” módon valósult meg, a vezetőség és a törzsgárda jutalomban részesültek személyesen, az Elnök utcai központ tárgyalójában, míg a meghívottak, valamint munkatársaink az online térben vettek részt az ünnepségen. A jeles eseményt egy rövid, a 40 évet átölelő kis videó indította el, amely sokunkban rengeteg emléket idézett fel. Ezután Magyar-Kovács Erzsébet, Aranyosi Ervin, Az élet szép című versét olvasta fel. Ezt követően Dobai Sándor elnök üdvözölte a megjelenteket, beszédében összefoglalta az elmúlt négy évtized történéseit, kitért a szervezet fejlődésére, munkájának jelentőségére. Őt követte Kovács Csaba vezérigazgató rövid köszöntője, melyben ő is visszaidézte az elmúlt 40 év legkiemelkedőbb eredményeit.

Dobai Sándor elnök és Kovács Csaba vezérigazgató a hosszú éveken át tartó helytállásukért, kiváló munkájukért, valamint a veszélyhelyzetben végzett munkájukért adták át az elismeréseket a munkatársaknak. A jeles évfordulón 5 fő 5 éves, 6 fő 10 éves, 3 fő 15 éves, 1 fő 20 éves és 3 fő 30 éves letöltött munkaviszony után vehette át elismerő oklevelét.

Ezt követően az elnök az Egyesületben történt személyi változásokra tért ki. Lajtár Attila vezérigazgató-helyettes távozását követően most vehette át hivatalos vezérigazgató-helyettesi kinevezését Jung Gyula, üzemeltetési csoportvezető kinevezését pedig Rábai Roland. Az elnök és a vezérigazgató arra kérte a munkatársakat, hogy támogassák őket az új munkakörük hatékony és mihamarabbi betöltésében.

A vezetőség nevében köszönjük munkatársaink kitartó, értékteremtő munkáját és további sok sikert kívánunk a feladatok elvégzéséhez!

RSOE 40. születésnap
2022-03-03
Az idei negyedik, egyben utolsó Elnökségi Ülést 2021. december 13-án tartottuk, a vírushelyzetre való tekintettel online ülés formájában. Ezt megelőzően, október és november során a 30 szervezeti beszámoló taggyűlés szerencsére személyes jelenléttel valósulhatott meg.

Dobai Sándor elnök és Kovács Csaba vezérigazgató megtartották évértékelő beszédüket, amelyben az elnök a szervezeti, míg a vezérigazgató a szakmai részeket fejtette ki jobban. Hagyományteremtő jelleggel az ülésre meghívást kapott két megyei titkárunk is, Dr. Ackermann Zsuzsanna, a Tolna Megyei Tagszervezet titkára, valamint Juhász László, a Nógrád Megyei Tagszervezet titkára.

Az ülésen szó volt többek között az éves programról, annak megvalósításáról, a szervezet rendszereihez kapcsolódó feladatokról és a jövőbeli tervekről. Szavazási napirendi pont volt emellett a Szervezeti és Működési Szabályzat pontosításának, valamint a megyei tagszervezetek működési rendjének elfogadása, illetve az új tagok felvétele is.

Dobai Sándor elnök bízik abban, hogy 2022-ben valamennyi eseményt és ülést személyes részvétellel tudunk megtartani.

Évzáró Országos Elnökségi Ülés
2021-12-20
Egyesületünk az Alapszabálynak megfelelően megtartotta az év első Felügyelőbizottsági- és Országos Elnökségi Ülését. Tekintettel a még mindig tartó veszélyhelyzetre, online módon jelentkeztek be a tagok.

Az Országos Elnökségi Ülésen Dobai Sándor, az Egyesület elnöke röviden ismertette az elnökségi tagokkal a korábban megküldött Munkatervet és részletesen kitért mindazon közfeladatokra, melyekkel hazánk polgárainak biztonságát segítik. Tájékoztatta az Országos Elnökség tagjait, hogy a veszélyhelyzet lezárulásáig az Egyesület törekszik a munkatársak biztonságára, így a kollegák egy jelentős része továbbra is home office-ban végzi munkáját.

Beszámolt a szervezet technikai megújításairól, kiemelt figyelmet szentelt a virtuális valóság szemüvegre készített fejlesztésekre.

Beszédében kitért még a jubileumi 40. évfordulóra, melyet az Egyesület a pandémiás helyzet miatt egy későbbi dátumra tervez megszervezni.

Az Elnökségi Tagok hozzászólásaikban kiemelték a szervezet társadalmi szerepvállalás keretében végzett feladatait és megállapították, hogy az Egyesület a 2022-es évre is változatos, rendkívül hasznos Munkatervet állított össze. Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a szervezet 2022. évi költségvetését és Munkatervét, amelyet előzetesen a Felügyelőbizottság is átnézett.

Dobai Sándor bízik abban, hogy a szervezet valamennyi kitűzött célt és feladatot zökkenőmentesen meg tud valósítani az év folyamán.

Országos Elnökségi és Felügyelőbizottsági ülés
2022-02-21
2022. 02. 17-én megtartottuk az éves titkári értekezletünket, melyet a járványra való tekintettel az online térben valósítottunk meg. A tagszervezeteink 2002-2003-as megalakulása óta rendszeresen megtartjuk a Titkári Értekezletet, hogy erősítsük a kapcsolatainkat és növeljük a közös munkánk hatékonyságát.

A megyei titkárokon kívül meghívást kapott, Kristóf Péter, tűzoltó ezredes, a BM OKF főigazgató-helyettese, Dr. Bognár Balázs, tűzoltó dandártábornok, Vas megyei igazgató, Dr. habil. Endrődi István, tűzoltó ezredes, MPVSZ országos elnöke, Dobson Tibor, tű. vezérőrnagy, az MTSZ elnöke és Tanka László, tűzoltó ezredes, főosztályvezető.

Dobai Sándor elnök köszöntője után, Kristóf Péter ezredes beszéde következett, ami a két szervezet közötti együttműködés jövőbe mutató terveit tartalmazta. Dr. Bognár Balázs beszédében szó volt az RSOE által Vas megye számára biztosított, a rendezvényeken használható technikai háttérről, a TFA és FCC versenyeken megvalósult sikeres együttműködésekről, valamint az idei programtervekről. Dr. habil. Endrődi István az elmúlt évek nehézségeiről, a felmenő rendszerű Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny megszervezéséről, annak megújításáról beszélt. Tanka László a 2021-ben végrehajtott fejlesztésekről számolt be részletesen, valamint kitért a 2022-es évre tervezett beszerzésekre, eszközök és programok cseréjére. Dobai Sándor a 2022-es évre tervezett főbb események tervéről adott számot, melyek a RSOE 40. évfordulójával állnak szoros kapcsolatban.

Az értekezleten szót kapott további három megyei titkárunk is. Tanai Csilla Fejér megyei titkárunk az Egyesület sokszínű programjairól tartott beszámolót, Poczok István Somogy megyei titkárunk az együttműködések fontosságáról beszélt. Nagy Gábor Ferenc, aki Csongrád-Csanád megye új titkára egy rövid bemutatkozással üdvözölte az értekezleten résztvevőket.

A találkozó amellett, hogy jó hangulatban telt el, sok érdekességet, új, jövőbe mutató törekvést, tervet és feladatot mutatott fel az Egyesület számára.

Titkári Értekezlet online környezetben
2022-02-21
6
6
FŐOLDAL
HÍREK
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
2021-10-15
Idén ismét személyes részvétellel zárultak Egyesületünk mind a 30 tagszervezetében az éves beszámoló taggyűlések. Az elmúlt időszak nehéz évei ellenére sikerült az egyesület taglétszámát megőrizni, jelenleg 1050 tagunk van.

Egyesületünket idén, az előző évtől eltérően képviselte (amikor is a Covid miatt online vettük részt a taggyűléseken) egy-egy taggyűlésen nem csak a szervezet elnöke, Dobai Sándor, valamint az elnöki tanácsadó, Rába Lajos, hanem az egyesület vezérigazgatója, Kovács Csaba, vezérigazgatóhelyettese, Lajtár Attila, kommunikációs munkatársa, Albert Kornél, valamint titkára Polyák András. A taggyűléseken a megyei igazgatók és megbízottjaik is részt vettek, elismeréssel szóltak az egyesület munkájáról. A tagszervezeteket illetően a lebonyolítást az adott szervezet titkára végezte, továbbá az átlagot tekintve mintegy 54%-os részvétellel voltak jelen a tagok.

Valamennyi esetben a megyei titkár megtartotta éves beszámolóját az Egyesület tevékenységéről és tájékoztatást adott a tagszervezet munkájáról, a megvalósult rendezvényekről, majd az Egyesület képviselője kiegészítette az elhangzottakat. Részletesen szóltak az elmúlt egy évben végzett szervezeti és szakmai munkánkról, kiemelten a kommunikáció, az üzemeltetés, a fejlesztés és a projekt tevékenységekről. Mindenütt kiemelték együttműködéseink fontosságát, továbbra is a fiatalok körében történő tagszervezést. Sok szó esett a VR technológia alkalmazási lehetőségeiről, a viharjelző, - folyami információs rendszerről, a TFK működéséről, a kommunikációs tevékenységről. Gyakran elhangzott, hogy fel kell készülni a jövőben az online megbeszélésekre.

Az egyesület vezetői kitértek a jövő feladatainak teveire is. Célként tűztek ki minél több olyan fejlesztés, alkalmazás létrehozását, ami a mai technológia felhasználásával segíti az együttműködő szervek munkáját.

A Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően elkészültek a taggyűlésekhez kapcsolódó jegyzőkönyvek és az egyesület vezetősége, valamint a tagszervezetek is megkezdhetik a következő éves munka előkészítését.

Befejeződtek a megyei beszámoló taggyűlések
Az idei negyedik, egyben utolsó Elnökségi Ülést 2021. december 13-án tartottuk, a vírushelyzetre való tekintettel online ülés formájában. Ezt megelőzően, október és november során a 30 szervezeti beszámoló taggyűlés szerencsére személyes jelenléttel valósulhatott meg.

Dobai Sándor elnök és Kovács Csaba vezérigazgató megtartották évértékelő beszédüket, amelyben az elnök a szervezeti, míg a vezérigazgató a szakmai részeket fejtette ki jobban. Hagyományteremtő jelleggel az ülésre meghívást kapott két megyei titkárunk is, Dr. Ackermann Zsuzsanna, a Tolna Megyei Tagszervezet titkára, valamint Juhász László, a Nógrád Megyei Tagszervezet titkára.

Az ülésen szó volt többek között az éves programról, annak megvalósításáról, a szervezet rendszereihez kapcsolódó feladatokról és a jövőbeli tervekről. Szavazási napirendi pont volt emellett a Szervezeti és Működési Szabályzat pontosításának, valamint a megyei tagszervezetek működési rendjének elfogadása, illetve az új tagok felvétele is.

Dobai Sándor elnök bízik abban, hogy 2022-ben valamennyi eseményt és ülést személyes részvétellel tudunk megtartani.

Évzáró Országos Elnökségi Ülés
2021-12-20
Egyesületünk az Alapszabálynak megfelelően megtartotta az év első Felügyelőbizottsági- és Országos Elnökségi Ülését. Tekintettel a még mindig tartó veszélyhelyzetre, online módon jelentkeztek be a tagok.

Az Országos Elnökségi Ülésen Dobai Sándor, az Egyesület elnöke röviden ismertette az elnökségi tagokkal a korábban megküldött Munkatervet és részletesen kitért mindazon közfeladatokra, melyekkel hazánk polgárainak biztonságát segítik. Tájékoztatta az Országos Elnökség tagjait, hogy a veszélyhelyzet lezárulásáig az Egyesület törekszik a munkatársak biztonságára, így a kollegák egy jelentős része továbbra is home office-ban végzi munkáját.

Beszámolt a szervezet technikai megújításairól, kiemelt figyelmet szentelt a virtuális valóság szemüvegre készített fejlesztésekre.

Beszédében kitért még a jubileumi 40. évfordulóra, melyet az Egyesület a pandémiás helyzet miatt egy későbbi dátumra tervez megszervezni.

Az Elnökségi Tagok hozzászólásaikban kiemelték a szervezet társadalmi szerepvállalás keretében végzett feladatait és megállapították, hogy az Egyesület a 2022-es évre is változatos, rendkívül hasznos Munkatervet állított össze. Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a szervezet 2022. évi költségvetését és Munkatervét, amelyet előzetesen a Felügyelőbizottság is átnézett.

Dobai Sándor bízik abban, hogy a szervezet valamennyi kitűzött célt és feladatot zökkenőmentesen meg tud valósítani az év folyamán.

Országos Elnökségi és Felügyelőbizottsági ülés
2022-02-21
2022. 02. 17-én megtartottuk az éves titkári értekezletünket, melyet a járványra való tekintettel az online térben valósítottunk meg. A tagszervezeteink 2002-2003-as megalakulása óta rendszeresen megtartjuk a Titkári Értekezletet, hogy erősítsük a kapcsolatainkat és növeljük a közös munkánk hatékonyságát.

A megyei titkárokon kívül meghívást kapott, Kristóf Péter, tűzoltó ezredes, a BM OKF főigazgató-helyettese, Dr. Bognár Balázs, tűzoltó dandártábornok, Vas megyei igazgató, Dr. habil. Endrődi István, tűzoltó ezredes, MPVSZ országos elnöke, Dobson Tibor, tű. vezérőrnagy, az MTSZ elnöke és Tanka László, tűzoltó ezredes, főosztályvezető.

Dobai Sándor elnök köszöntője után, Kristóf Péter ezredes beszéde következett, ami a két szervezet közötti együttműködés jövőbe mutató terveit tartalmazta. Dr. Bognár Balázs beszédében szó volt az RSOE által Vas megye számára biztosított, a rendezvényeken használható technikai háttérről, a TFA és FCC versenyeken megvalósult sikeres együttműködésekről, valamint az idei programtervekről. Dr. habil. Endrődi István az elmúlt évek nehézségeiről, a felmenő rendszerű Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny megszervezéséről, annak megújításáról beszélt. Tanka László a 2021-ben végrehajtott fejlesztésekről számolt be részletesen, valamint kitért a 2022-es évre tervezett beszerzésekre, eszközök és programok cseréjére. Dobai Sándor a 2022-es évre tervezett főbb események tervéről adott számot, melyek a RSOE 40. évfordulójával állnak szoros kapcsolatban.

Az értekezleten szót kapott további három megyei titkárunk is. Tanai Csilla Fejér megyei titkárunk az Egyesület sokszínű programjairól tartott beszámolót, Poczok István Somogy megyei titkárunk az együttműködések fontosságáról beszélt. Nagy Gábor Ferenc, aki Csongrád-Csanád megye új titkára egy rövid bemutatkozással üdvözölte az értekezleten résztvevőket.

A találkozó amellett, hogy jó hangulatban telt el, sok érdekességet, új, jövőbe mutató törekvést, tervet és feladatot mutatott fel az Egyesület számára.

Titkári Értekezlet online környezetben
2022-02-21
2022. március 1-én ünnepelte Egyesületünk alapításának 40. évfordulóját, melyen a hagyományoknak megfelelően kiosztásra kerültek a Törzsgárda tagságok is. A meghívottak között szerepeltek az Elnökség és Felügyelőbizottság tagjai és régi munkatársak is.

Az ünnepség „hibrid” módon valósult meg, a vezetőség és a törzsgárda jutalomban részesültek személyesen, az Elnök utcai központ tárgyalójában, míg a meghívottak, valamint munkatársaink az online térben vettek részt az ünnepségen. A jeles eseményt egy rövid, a 40 évet átölelő kis videó indította el, amely sokunkban rengeteg emléket idézett fel. Ezután Magyar-Kovács Erzsébet, Aranyosi Ervin, Az élet szép című versét olvasta fel. Ezt követően Dobai Sándor elnök üdvözölte a megjelenteket, beszédében összefoglalta az elmúlt négy évtized történéseit, kitért a szervezet fejlődésére, munkájának jelentőségére. Őt követte Kovács Csaba vezérigazgató rövid köszöntője, melyben ő is visszaidézte az elmúlt 40 év legkiemelkedőbb eredményeit.

Dobai Sándor elnök és Kovács Csaba vezérigazgató a hosszú éveken át tartó helytállásukért, kiváló munkájukért, valamint a veszélyhelyzetben végzett munkájukért adták át az elismeréseket a munkatársaknak. A jeles évfordulón 5 fő 5 éves, 6 fő 10 éves, 3 fő 15 éves, 1 fő 20 éves és 3 fő 30 éves letöltött munkaviszony után vehette át elismerő oklevelét.

Ezt követően az elnök az Egyesületben történt személyi változásokra tért ki. Lajtár Attila vezérigazgató-helyettes távozását követően most vehette át hivatalos vezérigazgató-helyettesi kinevezését Jung Gyula, üzemeltetési csoportvezető kinevezését pedig Rábai Roland. Az elnök és a vezérigazgató arra kérte a munkatársakat, hogy támogassák őket az új munkakörük hatékony és mihamarabbi betöltésében.

A vezetőség nevében köszönjük munkatársaink kitartó, értékteremtő munkáját és további sok sikert kívánunk a feladatok elvégzéséhez!

RSOE 40. születésnap
2021-03-03
6
6